اگر وزیر می ‌خواهد نظام ‌مهندسی را تعطیل کند تعارف نکند روسای سازمان نظام‌ مهندسی بیان کردند:

اگر وزیر می ‌خواهد نظام ‌مهندسی را تعطیل کند تعارف نکند

دو تن از روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ ها با اشاره به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو عوارض پنج درصدی نظارت به بیان آخرین مواضع خود نسبت به این موضوع پرداختند.

کد خبر: 961118019 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶ - ۷:۰۹ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،  دو تن از روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ ها با اشاره به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو عوارض پنج درصدی نظارت به بیان آخرین مواضع خود نسبت به این موضوع پرداختند.

اگر وزیر می ‌خواهد نظام ‌مهندسی را تعطیل کند تعارف نکند

اگر وزیر می ‌خواهد نظام ‌مهندسی را تعطیل کند تعارف نکند

اگر وزیر می ‌خواهد نظام ‌مهندسی  را تعطیل کند تعارف نکند

چند روز بعد از ارسال نامه ‌های متعدد از طرف رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزیر راه ‌و شهرسازی و نیز معاون مسکن وساختمان، برخی از روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ ها به بیان آخرین مواضع خود در مورد ابلاغیه اخیر وزیراره در مورد لغو عوارض پنج درصدی پرداختند.
دریافت عوارض پنج درصد طبق قانون
در این زمینه علی طوماری- ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی با عنوان این که طبق آخرین نامه ای که مظاهریان به مدیران کل راه وشهرسازی استان ها ابلاغ کرده است است استثنائاتی برای دریافت حق النظاره پنج درصدی قائل شده، ادامه داد: طبق این نامه معاون وزیرراه و شهرسازی مقررکرده است که مواردیکه قبلا اخذ درصدی از حق الزحمه مربوط به ارجاع کارهایی که صرفا طبق وظایف قانونی سازمان استان درمستندات قانونی به سازمان واگذار شده است وبصراحت و بطور مجزا به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد، به اعتبار قسمت اول بند ۱۶-۳-۱پیوست محبث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر را دریافت کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی گفت: در استان متبوع ما با توجه به این که دریافت پنج درصد عوارض حق النظاره برمبنای مصوبه مجلس بوده است بنابراین اخذ این رقم کاملا قانونی ودرچارچوب حدودی است که وزارت خانه تعین کرده است.
وی خاطر نشان ساخت: اساسا از سال نود و شش و ازسنوات گذشته دراستان ما اخذ این عوارض طبق قانون بوده است و بنابراین به لحاظ بخشنامه وزیر و معاون وزیر اقدام قانونی است چرا که مصوبه مجمع ما طبق بند ۱۶-۳-۱پیوست محبث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) بوده و دریافت پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر براین مبنا بوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ادامه داد: باتوجه به نامه ای که معاون مسکن وساختمان ابلاغ کرده است، دریافت عوارض دراستان ما کاملا قانونی است و ما درحال مکاتبه با اداره راه وشهرسازی هستیم تا مراتب قانونی بودن اقدام خود را به اطلاع این سازمان برسانیم.
لغو یک باره پنج درصد سازمان‌ ها را دچارمشکل می ‌کند
طوماری درپاسخ به این پرسش که استان ‌هایی که این عوارض را اخذ نکنند آیا دچار بحران مالی خواهند شد یا نه ؟ اظهار داشت: باید در نظرگرفت که کم تر ازیک و ماه نیم به پایان امسال باقیمانده است و سازمانهای نظام مهندسی استانها در سراسر کشور، برنامه ریزیهای مالی خود را طبق دریافت این عوارض پنج درصدی انجام داده اند و لغو یک باره آن سبب می‌ شود که سازمان ‌ها دچار مشکلات عدیده ‌ای شوند.
وی تصریح کرد: لغو یک باره این درآمد سبب میشود که مشکلات متعددی برای سازمان ها ایجاد گردد و بنظر میرسد که لازم است وزارت خانه راه وشهرسازی درفرصت یک وماه نیمه منتهی به سال جاری اجازه دهد که سازمان ها به سبک وسیاق قبل امورات خود را بگذرانند واجرای این بخشنامه به سال نود و هفت موکول گردد.
ولی در همین زمینه احمدرضا خورشیدی- ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در مورد برنامه این سازمان برای اجرای ابلاغیه اخیر وزیر راه، افزود: ماده سی و هفت قانون نظام مهندسی ساختمان بصراحت عنوان کرده که سازمان نظام مهندسی مجاز است بابت ارائه خدمات مهندسی عوارضی را تحت عنوان حق النظاره دریافت کند و باید درنظر گرفت که این پنج درصد از مهندسین دریافت میگردد و از مردم اخذ نمی‌ شود.
خورشیدی با یادآوری این موضوع که اگرچه دریافت عوارض پنج درصدی صراحت در مقررات ملی آمده است ولی سازمان متبوع ما به احترام وزیرراه وشهرسازی این موضوع را در مجمع مورد رسیدگی قرارخواهد داد، یاد آرو شد: اگرچه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد طبق مصوبات مجمع عوارض پنج درصدی را دریافت می ‌کرده است ولی این موضوع نیز مجددا در مجمع مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مجوز مجمع دریافت حق النظاره پنج درصدی را بمنظور اداره سازمان نظام مهندسی اخذ کند.
وی ادامه داد : طبق قانون، سازمان‌ های نظام مهندسی به شرط اخذ مجوز ازمجامع این اختیار قانونی را داشته اند و طبق صحبتها و نشست هایی که با شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی برگزار گردیده است به این جمع‌ بندی رسیده ایم که اخذ عوارض پنج درصدی منوط به مجوز مجامع نظام مهندسی است و وزارت خانه راه وشهرسازی نیز با این موضوع مخالفتی ندارد.

اگر وزیر می ‌خواهد نظام ‌مهندسی را تعطیل کند تعارف نکند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: قانون و مقرارت ملی ساختمان به سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان اختیار قانونی برای اخذ عوارض پنج درصدی داده است، ولی در شرایط کنونی علیرغم این که مبانی قانونی این موضوع وجود دارد ولی برای این که در این زمینه ابهامی وجود نداشته باشد، این موضوع مجددا در مجمع مورد بررسی قرار می ‌گیرد و برای ادامه کار مجوز آن دریافت می گردد.
خورشیدی در مورد این که این رویکرد بمعنای نادیده گرفتن ابلاغیه وزیر است گفت: از یک سو، آخوندی دراین زمینه موضوع لغو عوارض پنج درصدی را ابلاغ کرده است ولی از طرف دیگر نیز رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز مبانی موارد قانونی این موضوع را تبیین ومصادیق آنرا ذکر کرده است.
نظامهای مهندسی سردرگم شده اند
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام این که مکاتبات مختلف موجب شده است که نظام مهندسیهای ساختمان سردرگم گردند درعین حال اظهار داشت: اصل دریافت پنج درصد درقانون آمده است، ولی اظهارات وزیر بر این امر است که اساسا این پنج درصد نباید اخذ گردد ولی از طرف دیگرما به بخشهای دیگری ازقانون مراجعه کرده ایم که به ما اختیار قانونی برای اخذ این پنج درصد را داده است.
خورشیدی با اشاره به این که بدنبال آن هستیم که هفته های آینده نشست هایی را با وزیرراه وشهرسازی برگزارکنیم، خاطر نشان ساخت: دراین نشست ها بدنبال آن هستیم که مشکلات لغو عوارض پنج درصدی را به سمع و نظر وزیر برسانیم و به ایشان بازگو کنیم که اداره سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان با حذف این پنج درصد امکان پذیرنیست، ولی اگر وزیر راه بدنبال آنست که سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان تعطیل شوند این تصمیم مقوله ای دیگری است و ما هم نسبت به تعطیلی سازمانهای نظام مهندسی اقدام خواهیم کرد و اگر غیراز اینست که باید این اختیار طبق همان قانونی که وزیر راه بانی اش بوده است ، اجازه دهند که سازمان ‌ها براساس قانون نسبت به اداره خود اقدام کنند.
خورشیدی گفت: قطعا وزیرطی روزهای آینده یک راهکاری را برای حل این مشکل در نظر بگیرد و با یک متمم قانونی برای این موضوع چاره اندیشی خواهند کرد.

منبع : سازه نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی آذربایجانغربی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۸ بهمن ۹۶
310 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0