چند شغله بودن ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

چند شغله بودن ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفته که این سازمان نباید حیات خلوت سیاسی برخی گردد و عنوان کرده که خود او نه با یک لابی ویژه به این سازمان آمده و نه به یک جریان سیاسی خاصی وابسته است. شعار سال: ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مدعی شده که از زمان حضور او در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و اعلام این که سازمان نظام مهندسی حیات خلوت هیچ تشکیلات و وزارت خانه ای نیست حملات علیه او آغاز شده است.

کد خبر: 961113001 تاریخ انتشار: جمعه ۱۳ بهمن ۹۶ - ۳:۲۵ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفته که این سازمان نباید حیات خلوت سیاسی برخی گردد و عنوان کرده که خود او نه با یک لابی ویژه به این سازمان آمده و نه به یک جریان سیاسی خاصی وابسته است. شعار سال: ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مدعی شده که از زمان حضور او در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و اعلام این که سازمان نظام مهندسی حیات خلوت هیچ تشکیلات و وزارت خانه ای نیست حملات علیه او آغاز شده است.چند شغله بودن ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی

چند شغله بودن ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی

چند شغله بودن ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی

چند شغله بودن ریاست اسبق  سازمان نظام مهندسی

ترکان در زمان ریاست بر نظام مهندسی هم زمان چند شغل داشت
فرج الله رجبی با طرح این پرسش که کدام قانون گفته که ریاست شورای مرکزی، باید بصورت تمام وقت در این سازمان حضور داشته باشد، خود پاسخ داده که اکبر ترکان، ریاست قبلی شورای مرکزی، بطور هم زمان چند شغل داشته و در کنار ریاست شورای مناطق آزاد و مشاور ریاست جمهوری، ریاست شورای مرکزی سازمان ناظر مهندسی ساختمان هم بوده است.
به گفته رجبی، پیش از اکبر ترکان، سید مهدی هاشمی هم ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و هم عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته که اگر حضور هم زمان در مجلس و رییس شورای مرکزی نظام مهندسی دارای مشکل بوده پس چرا پیش از او به مدیرانی که هم زمان دو شغل اصلی آنها چیز دیگری بوده هیچ اعتراضی صورت نمیگرفته است.!
رجبی بیان کرده که ممنوعیت حضور هم زمان در مجلس شورای اسلامی و رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا فعالیت تمام وقت در سازمان نظام مهندسی ساختمان در هیچ آیین نامه ای قید نگردیده است.
وی ادامه داد: از مدیران پیشین خود، یعنی ترکان و مهدی هاشمی، بیش تر در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان وقت گذارده و توضیح داد که در هر هفته، ۴ روز در سازمان نظام مهندسی ساختمان حضور مستمر دارد.
ریاست سازمان، اشاره ای نکرد که با وجود حضور ۴ روزه خود در سازمان نظام مهندسی ساختمان، چه زمانی را بوظیفه دیگر خود در مجلس شورای اسلامی اختصاص میدهد.
وی عنوان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، ملک طلق او نبوده و بعنوان یک مستاجر در این سازمان حضور دارد که یکسال از مدت زمان حضور او گذشته و مدتی دیگر هم این دوره تمام خواهد شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سرمایه ملی بوده و متعلق به مردم است و خود او بصورت حق الجالسه ازا ین سازمان حقوق دریافت میکند.
وی تصریح کرد: تنها رئیسی است که اگر ساعتهای حضور او در سازمان نظام مهندسی ساختمان از یک حدی، یعنی پانزده روز در ماه عبور کند حقوق بیش تر به او تعلق نمیگیرد.
وی ادامه داد: حداکثر حقوق دریافتی او در هرماه از حداقل آخرین ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، یعنی ترکان کم تر بوده و افزود که او، حداکثر میتواند بین ۷ تا ۷٫۵ میلیون تومان حق الجلسه در هر ماه دریافت کند.
رجبی مطرح کرد: وزارت راه و شهر سازی به امور ریز و جزیی معطوف شده، حال آن که این وزارت خانه باید به قرار گرفتن سازمانهای نطام مهندسی در ریل خود متمرکز گردد.
به گفته وی، اگر قرار است که در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور شفاف سازی صورت گیرد، نباید به مسائل جزیی پرداخت.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،تصریح کرده: این سازمان نباید حیات خلوت سیاسی برخی شود و خاطر نشان کرد: خود او نه با یک لابی ویژه به این سازمان آمده و نه به یک جریان سیاسی خاصی وابسته است.

چند شغله بودن ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی


رجبی گفت: در جریان انتخاب ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از مجموع بیست و پنج رای ماخوذه، بیست و سه رای را کسب کرده که کسب نود و دو درصدی آرای ماخوذه درتاریخ انتخابات سازمان نظام مهندسی بی سابقه است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: براساس قانون، وزیرراه وشهرسازی باید یک نفر را بعنوان ریاست شورای مرکزی به ریاست جمهوری معرفی میکرد و گفت: وزیر راه و شهرسازی اما ۳ نفر را به ریاست جمهوری معرفی کرد، بنابراین اگر آخوندی تمایلی برای حضور او در ریاست شورای مرکزی داشته باید خود او را بعنوان دارنده رای اولی معرفی میکرد که بنظر میرسد وزیرراه و شهرسازی نمیخواسته که هزینه سیاسی معرفی او را بدهد.
رجبی یاد آور شد: وزیر راه و شهرساز میباید یک دیالوگ را با سازمان نظام مهندسی ساختمان برقرار کند و گفت: اما عباس آخوندی همواره تلاش کرده تا با سیستم ابلاغی از بالا به پایین رفتارکند.
ریاست سازمان تاکید کرد: وزارت راه وشهرسازی در شرایط کنونی و بصورت مستقل به سازمانهای نظام مهندسی ابلاغیه فرستاده که خلاف آیین نامه سازمان بوده و وزارت خانه راه و شهرسازی در امور اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان دخالت میکند. چندی پیش، عباس آخوندی در نامه‌ ای به مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور دستور لغو کسر ۵ درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ های کشور را از ده بهمن سال جاری صادر کرد.
رجبی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی نمیتواند ابلاغ خلاف قانون داشته باشد و بخش نامه وزیر در حوزه اختیارات او نبوده و براساس ماده سی و هفت قانون نظام مهندسی، تشخیص نوع پرداخت بعهده مجامع عمومی سازمان ها است.
وی، در بخش دیگری از سخنان خود، از این که نظارت برساخت و سازها براساس با استانداردهای نظارتی نیست انتقاد کرده و ادامه داده: افراد شاغل نباید درامر نظارت، طراحی و حتی محاسبه صنعت ساختمان ورود کنند.
وی ابراز کرد: باید در زمینه ارایه خدمات مهندسی تحولاتی جدی بوجود آید که قدم اول آن نظارت مستمر و مقیم مهندسان ناظر در ساختمانهای در حال احداث است و گفت: در این راستا، کاهش تعدد نظارت ساختمانی برای مهندسان ناظر و در عوض تاکید برحضور روزانه یک ساعته مهندسان ناظر در هر کارگاههای ساختمانی و ارایه گزارشهای مستمر امری ضروری است.
وی در راستای عدم بکار گیری مهندسان ناظر چند شغله در جریان نظارت برامر ساختمان سازی بیان کرد: سازمان نظام مهندسی شیوه نامه ابلاغی وزارت راه وشهر سازی را اجرایی میکند پس، افرادیکه چنین نسخه ای را پیچیده اند باید پاسخ گوی این معضل باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تعداد عضوهای حاضر در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را حدود چهارصد و شصت هزارنفر دانسته که دستکم سیصد هزار نفر آن ها دارای پروانه اشتغال هستند و گفت: وزارت راه و شهرسازی نباید در مورد سرنوشت کاری آن ها یک گفت و گوی یک طرفه به راه اندازد.
به گفته وی، هر یک از عضوهای این سازمان بطور متوسط سالانه چهل و پنج هزار تومان حق عضویت میپردازند هرچند که چهل و پنج درصد عضوهای این سازمان فاقد پروانه اشتغال بوده و نصف افراد دارای پروانه اشتغال حق عضویت میپردازند که سرجمع سالانه حدود دویست میلیارد حق عضویت پرداخت می گردد که این درآمدها صرف برگزاری گردهمایی های آموزشی و تامین هزینه کنترلهای مضاعف می گردد. ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: از ۲ ماه قبل از روسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان خواسته تا ورود پول به حساب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانی تعیین تکالیف شود زیرا سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیازی به تمرکز پول در حسابهای خود ندارند و این سازمان دنبال انباشتگی پول نیست.

منبع : شعار سال

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

راهنمای مبحث سیزدهم pdf

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ بهمن ۹۶
439 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0