برگزاری مجمع عمومى نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزاری مجمع عمومى نوبت دوم سازمان

برگزاری مجمع عمومى نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

پیرو دعوت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان برای تشکیل مجمع عمومی نوبت اول تاریخ نوزدهم بهمن ماه نود و شش بموجب آگهی مندرج در شماره های 5588 و 5596 تاریخهای نوزدهم و بیست و هشتم دی ماه نود و شش روزنامه نسل فردا و با حضور چهارصد و چهل و نه نفر ثبت نام شده، از اعضای محترم سازمان استان اصفهان به شرح مندرج در پیوست یک در ساعت پانزده در محل سالن اجتماعات مجموعه رفاهی تفریحی شهدای ارتش، واقع در سه راه حکیم نظامی – خیابان دانشگاه – مجموعه ورزشی شهدای ارتش – تالار همایشهای کوثر تشکیل و رسمیت یافت. بعد از اعلام رسمیت نشست با ریاست هیأت رییسه موقت متشکل از خانمها/آقایان: 1. حسن نوری(بعنوان رییس) 2. نوید شعبانی کیا(بعنوان دبیر) 3. ایرج امینی و 4. علی محمد فصیحی(بعنوان ناظران) شروع بکار کرد و از میان داوطلبان تصدی سمتهای هیأت رییسه اصلی مجمع عمومی خانمها/آقایان غلام حسین عسکری (بعنوان رییس)، نوید شعبانی کیا (بعنوان دبیر) آقایان امینی و فصیحی (بعنوان ناظران) نشست انتخاب شدند.

کد خبر: 961206012 تاریخ انتشار: یکشنبه ۶ اسفند ۹۶ - ۹:۰۳ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان، پیرو دعوت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان برای تشکیل مجمع عمومی نوبت اول تاریخ نوزدهم بهمن ماه نود و شش بموجب آگهی مندرج در شماره های ۵۵۸۸ و ۵۵۹۶ تاریخهای نوزدهم و بیست و هشتم دی ماه نود و شش روزنامه نسل فردا و با حضور چهارصد و چهل و نه نفر ثبت نام شده، از اعضای محترم سازمان استان اصفهان به شرح مندرج در پیوست یک در ساعت پانزده در محل سالن اجتماعات مجموعه رفاهی تفریحی شهدای ارتش، واقع در سه راه حکیم نظامی – خیابان دانشگاه – مجموعه ورزشی شهدای ارتش – تالار همایشهای کوثر تشکیل و رسمیت یافت. بعد از اعلام رسمیت نشست با ریاست هیأت رییسه موقت متشکل از خانمها/آقایان: ۱٫ حسن نوری(بعنوان رییس) ۲٫ نوید شعبانی کیا(بعنوان دبیر) ۳٫ ایرج امینی و ۴٫ علی محمد فصیحی(بعنوان ناظران) شروع بکار کرد و از میان داوطلبان تصدی سمتهای هیأت رییسه اصلی مجمع عمومی خانمها/آقایان غلام حسین عسکری (بعنوان رییس)، نوید شعبانی کیا (بعنوان دبیر) آقایان امینی و فصیحی (بعنوان ناظران) نشست انتخاب شدند.

برگزاری مجمع عمومى نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

برگزاری مجمع عمومى نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مجمع عمومى نوبت دوم سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان برگزار شد.

بعد از آن نشست وارد دستور شد و در مورد هر یک از موضوعات در دستور نشست مذاکراتی انجام و به شرح زیر تصمیماتی گرفته شد:
.۱خیر مقدم رئیس سازمان علی عموشاهی.
.۲ تعیین و استقرار هیأت رییسه موقت با توجه به ماده پنجاه و شش اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون.
.۳ انتخاب هیأت رییسه دائمی مجمع.
.۴ گزارش عملکرد هیأت مدیره سازمان در سال مالی نود و پنج – نود و شش توسط دبیر سازمان.
.۵گزارش صورتهای مالی مربوط به سال مالی نود و پنج – نود و شش توسط خزانه دار سازمان.
.۶گزارش بازرسان در باره عملکرد سال مالی نود و پنج – نود و شش توسط بازرس سازمان.

.۷پاسخ به گزارش بازرسان در باره عملکرد سال مالی نود و پنج – نود و شش توسط ریاست سازمان.
.۸ گزارش بودجه پیشنهادی هیأت مدیره به مجمع عمومی جهت سال مالی نود و شش-نود هفت توسط خزانه دار سازمان.
.۹ اخذ آراء حاضران در نشست.
.۱۰ پذیرایی و شمارش آراء.
.۱۱اعلام نتایج شمارش آراء و جمعبندی مجمع
قابل ذکر است در اين مجمع، طاهر معاونت محترم اداره کل راه و شهرسازی و زاغيان ریاست محترم اداره مقررات ملی ساختمان و نظام مهندسی به عنوان نماینده های اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان حاضر بودند.
در نهايت مصوبات مجمع به شرح ذيل تنظيم شد :
-۱ گزارش عملكرد هيأت مديره سازمان مربوط به سال مالي نود و پنج – نود و شش با تعداد سیصد و سی و شش رأی مخالف و هفتاد و نه رأی موافق و هجده رأی سفید تصويب شد.
-۲ بودجه پيشنهادي براي سال مالي نود وشش- نود و هفت با تعداد سیصد و چهل و یک رأی مخالف و هفتاد و چهار رأی موافق و هجده رأی سفید مورد تصويب مجمع قرار نگرفت.

برگزاری مجمع عمومى نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

-۳ افزايش حق وروديه اعضاء حقيقي در سال نود و هفت نسبت به سال قبل به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال با صد و بیست و هشت رأي و ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال با هشت رأی و ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با پنجاه و سه رأی و دویست و چهل و چهار رأی سفید مورد تصويب مجمع قرار نگرفت.
-۴ حق عضويت سالانه‏ي اعضاء حقيقي در سال نود و هفت به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال براي اعضا داراي پروانه و مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال براي اعضا بدون پروانه ، با تعداد صد و سی و هفت رأي و مبلغ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال برای اعضا دارای پروانه و مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال برای اعضا فاقد پروانه، با تعداد چهار و مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای اعضا دارای پروانه و مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال برای اعضا بدون پروانه، با تعداد دوازده و تعداد دویست و هشتاد رأی سفید مورد تصويب مجمع قرار نگرفت.
-۵ افزايش حق وروديه اشخاص حقوقي براي سال نود و هفت نسبت به سال قبل به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال با تعداد شصت و هفت رأي و مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با تعداد هشت رأی و مبلغ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با تعداد صد و بیست رأی و دویست و سی و هفت رأی سفید مورد تصويب مجمع عمومي قرار نگرفت.
-۶ افزايش حق عضويت سالانه اشخاص حقوقي براي سال نود و هفت نسبت به سال قبل به مبلغ ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال با تعداد شصت و هفت و مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال با تعداد هجده رأی موافق و مبلغ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با تعداد صد و یازده و تعداد دویست و سی و هفت رأی سفید مورد تصويب مجمع عمومي قرار نگرفت.
-۷ حق الزحمه هیأت مدیره و شورای انتظامی و بازرسان سازمان براي سال مالي نود و پنج – نود و شش به مبلغ ماهيانه ۵۰۰٫۰۰۰ ريال با تعداد صد و شصت و چهار رأي و مبلغ ماهیانه ۵۵۰۰۰۰ ریال با تعداد نه رأی و مبلغ ماهیانه ۶۰۰٫۰۰۰ ریال با تعداد پانزده رأی و تعداد دویست و چهل و پنج رأی سفید مورد تصويب قرار نگرفت.
-۸ حق السهم دریافتی سازمان بابت تعرفه ارائه خدمات مهندسی در قالب ماده سی و هفت از محل حق الزحمه نظارت پروژه های ساختمانی به میزان ۵% به تعداد آرای صد و هشتاد رأی و ۸% به تعداد هفت رأی و ۱۰% ۱۲ رأی و تعداد دویست و سی و چهار رأی سفید مورد تصویب قرار نگرفت.
-۹ انتشار اطلاعيه هاى سازمان در روزنامه ى كثيرالانتشار نسل فردا با تعداد دویست و پنجاه و هشت رأي مخالف و صد و سی و هشت رأی موافق و سی و هفت رأی سفید مورد تصويب مجمع قرار نگرفت.
با توجه بعدم تصویب مفاد پیشنهادی عملکرد تراز مالی و بودجه ، هیأت رییسه مجمع اعلام تنفس کرد.
مجمع عمومي در ساعت بیست با ذکر صلوات پایان يافت .

منبع :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

ثبت نام آزمون نظام مهندسی ۹۷

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۶ اسفند ۹۶
436 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0