برگزاری جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی جلسه گروه تخصصی عمران

برگزاری جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی

نشست گروه تخصصی عمران شورای مرکزی در تاریخ بیست و هفتم فروردین نود و هشت برگزار شد.

کد خبر: 980128009 تاریخ انتشار: چهار شنبه 17 آوریل 19 - 1:01 ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، نشست گروه تخصصی عمران شورای مرکزی در تاریخ بیست و هفتم فروردین نود و هشت برگزار شد.

برگزاری جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی

برگزاری جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی

برگزاری جلسه گروه تخصصی  عمران شورای مرکزی

در این نشست، دبیر گروه گزارشی از ایمنی بهداشت کار و محیط زیست HSE ارائه کرد و مقررات ایمنی و بهداشت موجود کشور را ذکر نمود.
در ادامه نشست، در مورد ارجاع نظارت و نظر معاون محترم عمران وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تهیه نرم‌افزار توسط شورا و نیز نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن سبک اتوکلاو شده ایران، نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و نامه مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور به شماره 187426/97 مورخ نوزدهم اسفند نود و هفت بحث و بررسی شد.

از مهم‌ترین مصوبات این جلسه به این موارد اشاره می گردد:
🔸 مقرر گردید سید عیسی قادری، نامه ایمنی HSE تهیه گردیده در گروه تخصصی عمران را تا تاریخ دهم اردیبهشت نود و هشت بررسی و نظرات خود را جهت بررسی و به گروه تخصصی عمران ارائه دهند.
🔸 در مورد ارجاع نظارت مقرر گردید در نشست های فوری گروه تخصصی نظامنامه تهیه شود.

برگزاری جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی

🔸 در مورد نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن اتوکلاو شده مقرر گردید نامه به استان‌ ها جهت بهره برداری ارائه گردد.
🔸در مورد نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز مقرر گردید با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه و لیست دبیرخانه های مصوب دریافت و با حضور نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران توضیحات و گزارش وی به گروه ارائه گردد.
🔸در مورد نامه مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور مقرر گردید نماینده آن مرکز به گروه دعوت و توضیحات لازم را ارائه دهد.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

مباحث آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
17 آوریل 19
78 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0