تشکیل نشست کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و کارشناسی ماده بیست و هفت نشست کمیسیون حقوقی

تشکیل نشست کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و کارشناسی ماده بیست و هفت

در این نشست، شیوه نامه تشخیص و تعیین حدود مساحت، ظرفیت و صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت ورزی، بازرسی فنی و کنترل ساختمان و شهرسازی در رابطه با مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان ایران با حضور بیگلریان مدیر امور فنی، بررسی و مقرر گردید تطابق آن با قوانین نظام مدنی، تملک آپارتمانها و آیین نامه ها در دستور کار نشست بعدی ادامه یابد.

کد خبر: 971020015 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۰ دی ۹۷ - ۶:۳۹ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،در این نشست، شیوه نامه تشخیص و تعیین حدود مساحت، ظرفیت و صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت ورزی، بازرسی فنی و کنترل ساختمان و شهرسازی در رابطه با مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان ایران با حضور بیگلریان مدیر امور فنی، بررسی و مقرر گردید تطابق آن با قوانین نظام مدنی، تملک آپارتمانها و آیین نامه ها در دستور کار نشست بعدی ادامه یابد.تشکیل نشست کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و کارشناسی ماده بیست و هفت

تشکیل نشست کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و کارشناسی ماده بیست و هفت

تشکیل نشست کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و کارشناسی ماده بیست و هفت

تشکیل نشست کمیسیون حقوقی، لوایح،  شیوه نامه ها و کارشناسی ماده بیست و هفت

تشکیل نشست کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و کارشناسی ماده بیست و هفت

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

مباحث آزمون نظام مهندسی مکانیک

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۰ دی ۹۷
69 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0