تمدید مهلت ارسال طرحهای پژوهشی تا سیزدهم دی ماه تمدید مهلت ارسال طرحهای پژوهشیتمدید مهلت ارسال طرحهای پژوهشی

تمدید مهلت ارسال طرحهای پژوهشی تا سیزدهم دی ماه

کمیسیون پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در راستای اهداف و برنامه های سازمان، اقدام به تعیین محورهای پژوهشی در رشته های تخصصی ساختمان و حوزه های مرتبط با این صنعت در سال نود و شش جهت مهندسان عضو این سازمان کرده است که بشرح زیر میباشد:

کد خبر: 960929015 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۹ آذر ۹۶ - ۴:۵۰ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،  کمیسیون پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در راستای اهداف و برنامه های سازمان، اقدام به تعیین محورهای پژوهشی در رشته های تخصصی ساختمان و حوزه های مرتبط با این صنعت در سال نود و شش جهت مهندسان عضو این سازمان کرده است که بشرح زیر میباشد:تمدید مهلت ارسال طرحهای پژوهشی تا سیزدهم دی ماه

تمدید مهلت ارسال طرحهای پژوهشی تا سیزدهم دی ماه

تمدید مهلت ارسال طرحهای پژوهشی تا سیزدهم دی ماه

تمدید مهلت ارسال طرحهای  پژوهشی تا سیزدهم دی ماه

معماری:
۱-تعیین عملکرد مباحث و مقررات ملی و شهرسازی طبق نیازهای وضع موجود
۲- استخراج اصول و معیارهای نمای معماری مطلوب در شهرهای مازندران
۳- تاثیر نحوه اجراو راهکارهای معماری در کاهش آسیبهای زلزله
۴- بومی سازی مقررات ملی
۵- شناسایی عوامل اثرگذار برطراحی وشکل گیری بدنه های شهری
شهرسازی
۱-آسیب شناسی عملکرد و ساز و کار قانونی تحقق خدمات فنی شهرسازی در نظام مهندسی ساختمان و ارائه الگوی مناسب
خدمات شهرسازان دارای صلاحیت در فرآیند ساخت و ساز همواره مورد توجه بوده است ولی در قسمت اجرای قوانین و آیین نامه ها، ارائه خدمات واقعی شهرسازان همواره با موانع و چالش های جدی مواجه بوده است. این محور پژوهشی در نظر دارد محقق ابتداَ، به آسیب شناسی فرآیند ها برای ارائه خدمات شهرسازان دارای صلاحیت در ساخت و سازهای استان مازندران در یک پیش زمینه روش تحقیق علمی بپردازد و سپس با توجه به ظرفیت های قانونی، تشکیلات، توانمندی ها و محدودیتهای تشکیلاتی و اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه یک الگوی مناسب و شایسته برای چگونگی ارائه خدمات مهندسین شهرساز دارای صلاحیت ارائه کند. با توجه به ابعاد گوناگون این محور، شایسته خواهد بود شهرسازان محترمی که مبادرت به ارائه پروپوزال در این زمینه مینماید، تجربه و شناخت کافی از فرآیندها، آیین نامه ها، موانع و چالش های سازمان نظام مهندسی و شهرسازان استان داشته باشد.
۲- تهیه الگوی (نوشتاری – تصویری) چارچوب کنترل شهری ساختمان

این محور پژوهشی سعی مینماید زمینه های گرداوری یک الگوی بهینه فرمی در ابعاد شکل، ارتباطات، ارکان و عناصر موجود برای ساختمانهای ساخته شده درشهرهای استان مازندران فراهم سازد تا باتوجه به پیوستهای فرهنگی و اجتماعی مردم، رویه های نظام کنترل ساختمان و ظرفیتهای قانونی، بتواند به یک پردازش فرمی همچون طرح جامع ۳ بعدی دست یابد تا ضمن ارتباط بین طراحی، نظارت و اجرا، کیفیت محیطی و نهایتا کیفیت زندگی را ارتقا دهد.
۳-مطالعه تطبیقی جایگاه و صلاحیت و لزوم شهرسازی در ساختار نظام مهندسی ایران و ساخت و ساز کشورهای هدف
راهبرد و یکی از ماموریت های اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و افزایش کارایی خدمات مهندسان دارای صلاحیت عضو سازمان میباشد. در این مسیر، بررسی و شناسایی ابزارها و فرآیندها در کشورهای پیشرو در اروپا(آلمان، انگلستان، فرانسه، هلند، سویس) ، شرق دور (ژاپن، استرالیا، نیوزلند، کره جنوبی) میتواند پیش زمینه روشنی را برای پژوهش گر در جهت یک مطالعه تطبیقی میان ایران و کشورهای هدف ارائه کند. بدون شک ساختار های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اجرایی و تشکیلاتی در ایران و سایر کشورها علی رغم شباهتها، تفاوتهای موثری دارد و از اینرو مرور و بررسی تمام ساختارهای اجرایی، قوانین، مراجع درکشور ایران و کشورهای هدف در این پژوهش الزامی خواهد بود. در بخش پایانی تحقیق پژوهش مبادرت به ارائه تصویر واضح از نقش مهندسان شهرساز دارای صلاحیت در فرآیند ساخت و ساز در کشورهای هدف کرده و آنرا با کشور ایران بررسی خواهد کرد.
۴-روش شناسی بررسی اثرات ساخت ساختمانهای گروه (ج و د) بر محرمیت ، اشراف، نورگیری و سایه اندازی در چک لیست انطباق ساختمان
ساخت ساختمانهای در گروه های (ج، د) علی رغم فرصت هایی که برای جامعه میتواند بهمراه داشته باشد، ولی چالش هایی را که این ساختمانها در زمینه های محرمیت ، اشراف، نورگیری و سایه اندازی ایجاد مینمایند، همواره مورد انتقاد بوده است. در این محور پژوهشی، پژوهش گر با توجه به سوابق و تجربیات خود، میبایست ضمن بررسی تاثیرات منفی که ساختمانهای گروههای (ج، د) بر محرمیت ، اشراف، نورگیری و سایه اندازی میگذارد، یک روش شناسی ارائه کند تا با توجه به چک لیست انطباق ساختمان، امکان تخفیف یا حذف تاثیرات منفی ساخت ساختمانهای گروه (ج، د) بر محرمیت ، اشراف، نورگیری و سایه اندازی فراهم شود.
۵- لزوم ارزیابی اثرات زیست محیطی تراکم و بلند مرتبه سازی در شهرهای استان(شهرساز و محیط زیست)
افزایش رشد جمعیت شهرنشین در کشور ایران و در شمال ایران که با محدودیت زمین مواجه است، همواره دارای چالش های کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی بوده است. از طرف دیگر رشد عمودی شهرها که بموجب قانون مجاز شمرده شده است؛ اگرچه با هدف حفاظت از زمین های کشاورزی صورت گرفته است، ولی تراکم و بلند مرتبه سازی تاثیرات زیست محیطی منفی خواهد داشت؛ از اینرو این محور پژوهشی سعی مینماید، چالشهای زیست محیطی تراکم و بلند مرتبه سازی در شهرهای استان مورد ارزیابی قرار گیرد.
عمران و محیط زیست
۱-روش های تخریب سازه های بلندمرتبه موجود:
با توجه به ساخت سازه های بلند مرتبه در دهه های گذشته و رسیدن سن برخی از این سازه ها به کهن سالی، نیاز به تخریب برخی از آن ها و ساخت سازه های جدید درآن محل احساس میشود.
قابل ذکر است به علت وجود برخی از این سازه ها درمراکز پرتراکم شهری، نحوه تخریب آن ها دارای اهمیت میباشد بگونه ای که کم ترین خطری برای ساختمان های مجاور ایجاد نکند. لازمه انجام این موضوع میتواند حضور یک مهندس تخریب در این گونه پروژه ها از طرف سازمان نظام مهندسی باشد که این مهندس شناخت کاملی از مسائل مربوط به تخریب از جمله شناسایی المانهای کلیدی سازه و محل قرارگیری مواد منفجره جهت تخریب و … داشته باشد.هدف از طرح این موضوع پژوهشی مطالعه دستورالعملها و آیین نامه های موجود و مرتبط با موضوع در کشورهای دیگر و نحوه استفاده از ان ها در ایران و استان مازندران با توجه بضوابط مباحث مقررات ملی و آیین نامه های داخلی و مطالعه موردی نتایج طرح در سازه های مشخص در شهرهای این استان میباشد.
۲- امکان سنجی فنی و اقتصادی بتن سبز در استان مازندران
بتن بعنوان پرمصرف ‌ترین مصالح در جهان بعد از آب بشمار رفته و از جمله مصالحی است که از آن بیش ترین استفاده در ساخت و ساز می‌ شود، این خود اصلی ‌ترین علت برای از بین رفتن منابع طبیعی می ‌باشد چرا که برای تهیه آن از مصالحی همچون سنگدانه وسیمان استفاده می ‌شود که به‌ طور مستقیم از منابع غیرقابل تجدید طبیعی برداشت می ‌شود.تولید بتن به دلیل استفاده از سیمان هم سبب تولید گازهای گل خانه ای بسیاری در طبیعت شده که بنا به تحقیقات صورت گرفته بیش از هفت درصد تولید گازهای گل خانه ای بخاطر صنعت سیمان در کشور میباشد.با توجه به موارد گفته شده لزوم استفاده از بتنهای سبز(کم تر آلاینده کننده) و بازیافتی برای کمک به محیط زیست و کاهش آلایندگی و ذخیره منابع طبیعی غیر قابل انکار است بنابراین انتظار میرود پروپوزالهای ارسالی کاهش برداشت از منابع طبیعی ، مشخصات بتن باز یافتی و امکان استفاده از آن ها در مازندران، بحث آلایندگی محیط زیست ، آلایندگی صنعت سیمان و راه کارهائی برای کاهش آن ها را در برگیرد و راهکارهائی علمی و عملی برای این موارد با توجه به شرایط محیطی مازندرا ن داشته باشد
۳- پیوست مطالعات محیط زیستی در صنعت ساختمان
۴- استفاده از بتنهای بازیافتی سازه ای و غیرسازه ای
۵- تهیه چک لیست برای پایش سلامت سازه ها
۶- راهکار اجرائی مقاومسازی سازه بتن مسلح در محل اتصال تیر به ستون
۷- بررسی دوام بتن در محیط آب دریای خزر
۸- بررسی سرطان بتن
۹- بررسی عملکرد میکرو پایل های اجرا شده جهت بهسازی خاک در استان مازندران
۱۰- مطالعه و ارائه راهکار روشهای تخریب سازه در بافتهای متراکم با مطالعه موردی
ایمنی
۱-ارزیابی نقش صنعت بیمه در ایمنی منافع و هزینه شرکتهای بیمه در صورت حضور در بخش نظارت و کنترل(ویژه دانشجویان دکتری و دارندگان مدرک دکتری عمران بهمراه تیم اقتصاد سنجی)
۲-مطالعات آمار توصیفی و اقتصادی حوادث گذشته از دیدگاه اقتصادی و شرکت بیمه
۳- بررسی تهدیدات معماری ساختمان های موجود از لحاظ پدافند غیرعامل( حداقل ده ساختمان موجود بصورت موردی و علل انتخاب از نظر پدافند غیر عامل بررسی شود)

تمدید مهلت ارسال طرحهای پژوهشی تا سیزدهم دی ماه


مدیریت:

۱- آسیب شناسی ارائه خدمات مجری و چگونگی واقعی سازی خدمات مجری
۲- بررسی راهکارهای افزایش زمینه های اشتغال مهندسان عضو
۳- آسیب شناسی تعدد مراجع صدور پروانه و حدود اختیارات
۴- آسیب شناسی حدود ظرفیت طراحی، نظارت، اجرا و شرکت های آزمایشگاهی پروژه های بلندمرتبه و خاص
برق:
۱- شناسایی راهکارهای بهره ور افزایش شاخصهای ایمنی فردی در اجرای تاسیسات الکتریکی
در حین ساخت و اجرای ساختمان، بخشی از حوادث ناشی از اجرای غیر اصولی و غیر استاندارد برق کار (یا تیم مجری تاسیسات الکتریکی) میباشد که میتواند آسیب های جانی و مالی متوجه مجری تاسیسات الکتریکی، سایر افراد مشغول در پروژه و هم چنین بهره وردار پس از اتمام پروژه باشد. اجرای تاسیسات الکتریکی مراحل مختلفی دارد که در هر مرحله تهدیداتی متوجه افراد میباشد. در این پژوهش هدف افزایش شاخصهای ایمنی فردی با در نظر گرفتن استفاده مناسب از ابزار استاندارد، اجرای صحیح اصول تاسیسات الکتریکی با ارائه آماری شاخصهای ایمنی است.
۲-گرداوری برنامه جامع حساس سازی ساختمان ها طبق اصول پدافند غیر عامل و استاندارد سازی تجهیزات الکتریکی ساختمان
یکی از دلایل مهم در انجام صحیح هر پروژه ای، تعریف درست فرایندهای نظارتی مورد نیاز است. بطور طبیعی انجام درست پروژه های تاسیسات برقی ساختمانها، هم از این قاعده مستثنی نیست. هدف از تعریف پروژه جاری در قالب طرح پژوهشی اینست که از طرق مناسب علمی، سطح انگیزشی مهندسین ناظر بمنظور انجام صحیح وظایف نظارتی در نظام مهندسی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مناسبی برای افزایش آن پیشنهاد شود. هم چنین ضمن برآورد هزینه نظارت واقعی، روشهای افزایش کیفیت نظارت بررسی گردد. خروجی نهایی این تحقیق میتواند منجر به ارائه راهکارهایی به نظام مهندسی ساختمان، بمنظور ارتقا جایگاه نظارت و به تبع آن، ارتقاء کیفیت تاسیسات برق ساختمانها در آینده شود.
۳-بررسی راه حل های انگیزشی مهندسان ناظر تاسیسات، جهت ارتقاء کیفیت نظارت و برآورد هزینه نظارت واقعی
پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای است که بکارگیری آن ها سبب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیتهای ضروری و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات واقدامات نظامی دشمن میگردد. این نوع از دفاع پایدارترین و ارزان ترین روش دفاع و مناسب ترین راهکار افزایش آستانه مقاومت ملی در شرایط بحران بشمار میرود. در این میان حفظ جان و مال انسانها در مقابل حوادث، تضمین تداوم تامین نیازهای حیاتی مردم و سهولت در اداره کشور در شرایط بروز تهدید و بحران ناشی از حملات مخرب دشمن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تاسیسات برقی از جمله زیرساختهای مهم کشور بشمار میروند که در مرحله طراحی، اجرا و بهره برداری نیازمند نگرش نوینی در راستای برآورده سازی اهداف پدافند غیرعامل است. در این پروژه هدف کاهش آسیب پذیری تاسیسات الکتریکی ساختمانها با رعایت اصول ایمنی در شرایط بروز بحران میباشد.
مکانیک:
۱- مباحث حقوقی در بازرسی گاز
در راستاي ارائه مناسب خدمات مهندسي در بخش بازرسي لوله كشي گاز خانگي و تجاري و رعايت كامل مبحث ۱۷ و ساير مباحث مقررات ملي ساختمان و پيش گيري از بروز تبعات نامطلوب عدم رعايت دقيق الزامات قانوني و هم تامين مطلوب حقوق بهره برداران ، هم چنين براي ايجاد وحدت رويه در ارائه اين خدمات به ويژه يكسان سازي چك ليستها و مدارك مرتبط و دوري جستن از تفسيرهاي متعدد و جداگانه و ارائه طريق و راهنمائي در پرسشها و موارد مطروحه توسط مهندسین، با توجه به اولويتها و محدوديتهاي موجود و تفاوتهاي میان پروژه ها و نحوه استفاده از ساختمانها، ضروري است پژوهش خاصي در اين مورد صورت گيرد و نتايج آن در اختيار همكاران و بهره برداران قرار داده شود.
۲- بررسی انواع سیستمهای دفع فاضلاب برای گروه های مختلف ساختمانی در استان مازندران
۳- مقایسه میزان مصرف انرژی، هزینه تامین اجناس و هزینه اجرای موتورخانه مرکزی و پکیج در گروه های مختلف ساختمانی در استان مازندران
۴- پیشنهاد تاسیسات ساختمان بلند مرتبه ( آبرسانی ، آتش نشانی ، گاز ، فاضلاب ، سرمایش ، گرمایش )

۵- بررسی وضعیت آب شهری مازندران
۶- ارزیابی امکانات موجود آتش نشانی در مازندران در تطبیق با شرایط بلند مرتبه سازی موجود
علاقه مندان جهت ارسال پروپوزالهای پژوهشی تا تاریخ سیزدهم دی ماه نود و شش به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی استان و یا کلیه دفاتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان ها مراجعه کنند.
اخذ فرم پروپوزال پژوهشی

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت برق اسفند ۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۹ آذر ۹۶
523 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0