فراوری سنگهای آهن اکتشافی در کشور ریاست سازمان نظام مهندسی معدن بیان داشت:

فراوری سنگهای آهن اکتشافی در کشور

نادعلی اسماعیلی با اشاره به فرآوری تمامی سنگ آهنهای اکتشافی ادامه داد: برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در بخش اکتشافات و صنایع معدنی باید نیازسنجی و برنامه ریزی کنیم.

کد خبر: 980323008 تاریخ انتشار: پنجشنبه 13 ژوئن 19 - 11:43 ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،نادعلی اسماعیلی با اشاره به فرآوری تمامی سنگ آهنهای اکتشافی ادامه داد: برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در بخش اکتشافات و صنایع معدنی باید نیازسنجی و برنامه ریزی کنیم.

فراوری سنگهای آهن اکتشافی در کشور

فراوری سنگهای آهن اکتشافی در کشور

تمامی سنگهای آهن اکتشافی  در کشور فرآوری می گردد

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین و کارشناسی ترین فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که معدن میتواند جایگزین نفت شود، گفت: ایران از نظر زمین شناسی بر روی کمربند آلپیمالیا قرار دارد و هرکشوری که روی این کمربند باشد متحمل خساراتی می گردد.
اسماعیلی تصریح کرد: واقع شدن در این کمربند مورد اشاره سبب توانمندیهای اقتصادی خاصی می گردد و در بخش اکتشافات عمیق نیز به کارهای بیشتری داریم و در حال حاضر از نظر منابع معدنی حرف برای گفتن داریم.
وی خاطرنشان ساخت: امروز در برخی از منابع رتبه اول را در اختیار داریم و تلاش صورت میگیرد تا بتوانیم بخش اکتشافات، بهره برداری و صنایع معدنی را برای جلوگیری از خام فروشی تکمیل کنیم.
ریاست سازمان نظام مهندسی معدن گفت: امروزه همه سنگ آهنهای تولیدی در کشور فراروی و ارزش افزوده میشود و محصولات فراروی شده صادره می گردد.
اسماعیلی با عنوان این که سال قبل نه میلیارد دلار از مواد و محصولات معدنی صادر گردیده است، یاد آور شد: 13.5 میلیون دلار از محصولات معدنی پارسال در کشور مصرف شده است.

فراوری سنگهای آهن اکتشافی در کشور

وی، ارزش تولیدات مواد معدنی را سال قبل در کشور بیست و دو میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: امیدوار هستیم با تلاش و واگذاری به بخش خصوصی شاهد رشد و توسعه بیشتر بخش معدن باشیم.
منبع: پیام مازند

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی معماری

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
13 ژوئن 19
55 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0