آزمون های ورود به حرفه مهندسان دستورالعمل نحوه ي رسیدگی به تخلفات داوطلبان

آزمون های ورود به حرفه مهندسان

به استناد دستورالعمل نحوه ي رسیدگی به تخلفات داوطلبان آزمونهاي صدور پروانه اشتغال بكار مهندسی، چنان چه مصادیق تقلب و تخلف بر اساس مفاد دستورالعمل مذكور براي داوطلبی محرز گردد و یا توسط عوامل اجرائی صورت جلسه ثبت تخلف تنظیم شود، مطابق ضوابط ضمن ابطال نتیجه آزمون مورد نظر، محرومیت از آزمونهاي آتی از یك تا ده دوره آزمون (بسته به مورد) منظور خواهد شد.

کد خبر: 970213011 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۷ - ۱:۵۳ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، به استناد دستورالعمل نحوه ي رسیدگی به تخلفات داوطلبان آزمونهاي صدور پروانه اشتغال بكار مهندسی، چنان چه مصادیق تقلب و تخلف بر اساس مفاد دستورالعمل مذكور براي داوطلبی محرز گردد و یا توسط عوامل اجرائی صورت جلسه ثبت تخلف تنظیم شود، مطابق ضوابط ضمن ابطال نتیجه آزمون مورد نظر، محرومیت از آزمونهاي آتی از یك تا ده دوره آزمون (بسته به مورد) منظور خواهد شد.

آزمون های ورود به حرفه مهندسان

آزمون های ورود به حرفه مهندسان

آزمون های ورود به حرفه  مهندسان

حداقل دوره محرومیت براي موارد تخلف ناشی از استفاده از وسایل الکترونیکی غیر مجاز مانند دوربین، تلفن همراه، تبلت، لپ تاب، ساعت هوشمند و … و تخلفهاي سازماندهی شده گروهی، محرومیت از شركت در پنج دوره آتی آزمونهاي ورود به حرفه خواهد بود.
حداقل دوره محرومیت براي خارج نمودن اوراق امتحانی و رد و بدل كردن پاسخ نامه، محرومیت از شركت از سه دوره آتی آزمونهاي ورود به حرفه خواهد بود.
و براي سایر مصادیق تخلف، شامل محرومیت از شركت در یك دوره آزمونهاي آتی ورود به حرفه خواهد بود.

آزمون های ورود به حرفه مهندسان

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ اردیبهشت ۹۷
210 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0