نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند تعرفه های خدمات مهندسی

تعرفه های خدمات مهندسی، بایدها و نبایدها

سازمان نظام مهندسی از جمله نهاد های نوپایی است که از شروع تاسیس به صنعت ساختمان کشور روال و انتظام خاصی بخشیده، با وجود تبلیغات بسیار که در حال حاضر از گوشه و کنار متوجه این سازمان است، کسی زحمت نگاه به نیمه پرآن را به خود نمیدهد و ساختارآن از ابتدا بگونه ای تعریف شده که در مقام دفاع از عمکرد خود نارس و ناتوان است.

کد خبر: 960816012 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۶ آبان ۹۶ - ۱۲:۳۳ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی از جمله نهاد های نوپایی است که از شروع تاسیس به صنعت ساختمان کشور روال و انتظام خاصی بخشیده، با وجود تبلیغات بسیار که در حال حاضر از گوشه و کنار متوجه این سازمان است، کسی زحمت نگاه به نیمه پرآن را به خود نمیدهد و ساختارآن از ابتدا بگونه ای تعریف شده که در مقام دفاع از عمکرد خود نارس و ناتوان است.تعرفه های خدمات مهندسی، بایدها و نبایدها

تعرفه های خدمات مهندسی، بایدها و نبایدها

تعرفه های خدمات مهندسی، بایدها و نبایدها

تعرفه های خدمات مهندسی، بایدها  و نبایدها

در کشور ما رسم بر این است که معمولا مسئولیت نهایی مشکلات بدوش مجموعه ای احاله میشود که توان یا امکان مدافعه وپاسخ گویی از خود را ندارد.سازمان نظام مهندسی از جمله نهاد های نوپایی است که از آغاز تاسیس به صنعت ساختمان کشور روال و انتظام خاصی بخشیده، با وجود تبلیغات بسیار که در حال حاضر از گوشه و کنار متوجه این سازمان است، کسی زحمت نگاه به نیمه پرآن را به خود نمیدهد و ساختارآن از ابتدا بگونه ای تعریف شده که در مقام دفاع از عمکرد خود نارس و ناتوان است.
سازمان از حیث شکلی گرچه مجموعه ای مردم نهاد است که بظاهر، صدر تا ذیل آن با خواست و اراده مهندسین تشکیل میشود، ولی در باطن و محتوا همواره در ذیل و سایه دولت قرار داشته که نمونه بارزآن آخرین انتخابات سازمان خوزستان و جلوگیری از ورود منتخبین واقعی ومورد وثوق اعضا به هییت مدیره بوده است.
گر چه احتمال بروز خطا و اشتباه در هرمجموعه و گروه و صنفی وحود دارد، بنده به جد اعتقاد دارم با توجه به سنگینی مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، این سازمان در قیاس با سایر سازمانها و نهاد های عمومی از ضریب خطا خیلی کم تری برخوردار است.
شکی نیست که در فرایند اصلاح یا تغییر آیین نامه ای، آن چه از درون خود سازمان نتراود ره بجایی نخواهد برد. دهه ها ست در کشور ما اعمال تغییر از بالا فقط منجر به آزمون و خطاهای مکرر و بیهوده میشود.
امروزه مهندسین بخش تفکیک ناپذیر صنعت ساختمان هستند. ودریافتهای نظارتی آنها در قیاس با مسئولیتهای فعلی و آتی آنها خیلی ناچیز و قابل اغماض است. همه حلقه های صنعت ساختمان اعم از کارگر،بنا،و……متناسب با تورم سالانه اعلام گردیده از طرف دولت از افزایش حداقلی و بدون اعتراضی برخوردار میشوند که در سراسر کشور جاری است . ولی دو ، سه سالی است این افزایشها فقط در استان خوزستان متوقف شده است که شرایط کاری در آن با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی جای چند و چون باقی نمیگذارد.

تعرفه های خدمات مهندسی، بایدها و نبایدها


گر چه آن طور که بنده شاهد هستم این کم مهری در ایفاء وظیفه و مسئولیت شناسی هیچ یک از همکاران اثر نگذاشته، اما خیلی تلخ و حزن آور است که مهندسین خوزستان دریافته اند ظرف یکی دوسال گذشته تنها استانی میباشند که توفیق افزایش تعرفه های قانونی را نیافته اند.
من به مفاد و محتوی نیروها و دستهایی که مانع این افزایش قانونی شده اند کاری ندارم که خود مبحثی جداگانه ومجالی دیگر میطلبد. ولی میخواهم وجدان و انصاف آنها را به داوری بگیرم که چگونه است بسیاری استانهای خوش آب و هوا و معتدل از یکم فروردین هر سال مشمول افزایشهای قانونی شده اند و تنها مهندسین خوزستان باید بی نصیب بمانند؟آیا این نیروها قادر هستند اقتدار خودرا درحل سایرمشکلات این استان نیزبه ظهور و نمایش درآورند؟
اگربنا بر ادامه خدمت مهندسین در هرشکل و قالبی در حوزه صنعت ساختمان باشد که هست ،..تا ابد در براین پاشنه نخواهد چرخید ومهندسین نیز قادربه دفاع از حقوق مشروع خویش خواهند گشت.
متاسفانه ساختارسازمان بگونه ای تعریف شده که همایش مهندسین تنها در مجامع عمومی میسر است.مجامعی که ازدحام و گاه برخی بی نظمیهای مترتب برآن سبب استهزاء آن از طرف مخالفین سازمان شده است.ولی همگان باید این نکته را بدانند که توسعه عمیق و پایدار در استان و کشور ما تنها با جهش و پویش جامعه مهندسی امکان پذیر خواهد بود.تا زمانی جامعه مهندسی ما در یک فضای سالم و مبتنی بر گفت و گو و تبادل اندیشه قرار نگیرد، توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد.امید ، دولتی که حقوق شهروندی را سرلوحه کار خویش قرار داده و در مجامع داخلی و خارجی به آن افتخار میکند، شرایطی فراهم آورد تا جامعه مهندسی بتواند ضمن حفاظت از حقوق شهروندی خویش ،در ایفا وظایف خویش سربلند و راه کشور بسوی توسعه پایدار و موزون را هموار کند.
منبع : سازه نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی برق نظارت اسفند ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۶ آبان ۹۶
386 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0