استخدام مهندس برق الکترونیک مسلط به کنترل کابلاژ در تهران استخدامی

استخدام مهندس برق و مکانیک در شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا (سهامی خاص) جهت تامین نیروی انسانی متخصص خود از بین داوطلبان واجدالشرایط طی آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جهت اشتغال در نیروگاه سیکل ترکیبی قم با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

کد خبر: 960811006 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۱ آبان ۹۶ - ۹:۰۶ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی، شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا (سهامی خاص) جهت تامین نیروی انسانی متخصص خود از بین داوطلبان واجدالشرایط طی آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جهت اشتغال در نیروگاه سیکل ترکیبی قم با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:استخدام مهندس برق و مکانیک در شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

استخدام مهندس برق و مکانیک در شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

استخدام مهندس برق و مکانیک در شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

استخدام مهندس برق و مکانیک در شرکت بهره برداری  و تعمیرات نیروگاه صبا

ردیف رشته شغلی مقطع و رشته تحصیلی جنسیت
۱ مهندس برق لیسانس در رشته مهندسی برق (گرایش قدرت، شبکه های انتقال و توزیع، الکتروتکنیک) مرد
۲ مهندس الکترونیک لیسانس در رشته مهندسی الکترونیک (گرایش الکترونیک، ابزاردقیق، کنترل، مخابرات)
۳ مهندس مکانیک لیسانس در رشته مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها)
 جمع ۱۰

الف: شرایط عمومی برای شرکت در آزمون
۱. داشتن تابعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۲. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ایران
۳. انجام خدمت سـربازي یـا داشـتن معافیـت هـاي قانونی دائم
۴. عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۶. برخورداري از تندرستی و توانایی لازم متناسب بـاوظایف
۷. دارا بودن شرایط احراز شغل
۸. عدم اشتغال به خدمت یا تحصیل و نداشتن تعهد خدمتی
ب) شرایط اختصاصی
۱. متولـــدین ۱۳۶۶/۰۱/۰۱ بـــه بعـــد در مقطـــع کارشناسی (سابقه کار متقاضیانی که در نیروگـاه قـم تحــت پوشــش شــرکت پیمانکــار مشــغول بــه کــار می باشند به حداکثر سن اضافه خواهد شد)
۲. داشتن مدرك تحصیلی متناسب بـا رشـته شـغلی مورد نظر در جدول
۳. مقیم بودن در استان قم
۴. چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه شده از سوي فرد مسجل گردد، از ادامه همکاري فرد ممانعت به عمل خواهد آمد.
ج) مدارك مورد نیاز

استخدام مهندس برق و مکانیک در شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

۱. فرم تکمیل شده ثبت نام (به طور دقیق و خوانا)
۲. دو قطعه عکس جدید پشت نویسی شده (یک قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود)
۳. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو)
۴. تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت ورو)
۵. تصویر آخرین مدرك تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل که معدل کل حتما در آن قید شده باشد.
۶. براي ارسال مدارك مورد نیاز الزاما از پاکت هاي پستی استاندارد ۲۵×۱۷ استفاده شود.
د) سایر نکات
۱. زمــان و محــل برگــزاري آزمــون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
۲. داوطلبان واجد شرایط مـی بایسـت مـدارك لازم را حداکثر تا پایان وقـت اداري روز دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲ با پسـت سفارشـی بـه آدرس تهـران صـندوق پسـتی ۱۷۱۹-۱۶۷۶۵ امــور همــاهنگی مرکــز آموزشــهاي تخصصی شـهید عباسـپور و یا کدپستی ۵۳۵۷۱-۱۶۵۸۹ (آزمـــون جـــذب نیروگـــاه قـــم)  ارسال نمایند.
۳. مدارك ارسالی براي ثبت نام به هیچ عنوان مسـتردنمی شود. به مدارك نـاقص و یـا مـدارکی کـه پـس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴. داوطلبان می توانند جهت آگـاهی از زمـان آزمـون، دروس امتحانی و کسب اطلاعات بیشتر بـه وب سـایت مرکـز آموزشهاي تخصصی قسمت  آزمونهاي استخدامی مراجعه نمایند.

محل برگزاری آزمون شهر مقدس قم میباشد که زمان و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد شد

جهت دانلود فایل PDF آگهی استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت کاربرگ آزمون استخدامی اینجا کلیک نمایید

 منبع: ایران استخدام
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۱ آبان ۹۶
898 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0