نامه مهم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان اخذ اوراق مالیاتی

تاکید بر اخذ اوراق مالیاتی

امور مالی و مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در اطلاعیه ای اعلام کرد با توجه به این که ادارات امورمالیاتی اقدام به مطالبه جرائم ماده صد و شصت و نه مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷(فهرست معاملات فصلی) نموده اند بنابراین به اطلاع اعضاء محترم سازمان می رساند نسبت به اخذ اوراق مالیاتی مذکور اقدام و قبل از پرداخت جریمه مطالبه شده، به امور مالی سازمان مراجعه کنند.

کد خبر: 960822017 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶ - ۱۲:۱۹ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، امور مالی و مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در اطلاعیه ای اعلام کرد با توجه به این که ادارات امورمالیاتی اقدام به مطالبه جرائم ماده صد و شصت و نه مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷(فهرست معاملات فصلی) نموده اند بنابراین به اطلاع اعضاء محترم سازمان می رساند نسبت به اخذ اوراق مالیاتی مذکور اقدام و قبل از پرداخت جریمه مطالبه شده، به امور مالی سازمان مراجعه کنند.تاکید بر اخذ اوراق مالیاتی

تاکید بر اخذ اوراق مالیاتی

تاکید بر اخذ اوراق مالیاتی

تاکید بر اخذ اوراق  مالیاتی

در ادامه این اطلاعیه می آید:
عضوهای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
با سلام واحترام
با توجه به این که ادارات امورمالیاتی اقدام به مطالبه جرائم ماده صد و شصت و نه مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (فهرست معاملات فصلی) نموده اند لذا به اطلاع عضوهای محترم سازمان میرساند نسبت به دریافت اوراق مالیاتی مذکور اقدام و قبل از پرداخت جریمه مطالبه شده، به امور مالی سازمان مراجعه کنند.
ضمناً عدم پرداخت جرائم مذکور بمنزله ی اعتراض تلقی می گردد و مستلزم مراجعه حضوری اعضاء و تحویل اعتراض کتبی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود.
نظر به این که اشخاص حقیقی سازمان تا پایان سال مالیاتی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ازمصادیق صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده( نود و پنج ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بوده اند و دراین قانون (م .م) تکالیفی برای اعضاء حقیقی مقرر شد که رعایت آن الزامی بوده لذا درغیر این صورت حسب مورد جریمه یا جرائمی دراوراق مالیاتی مورد مطالبه قرارخواهد گرفت.
ازجمله این تکالیف میتوان بموارد ذیل اشاره کرد:
فعالیتهای شغلی در دفاتر درآمد و هزینه طبق اسناد و مدارک مثبته ثبت شود.
برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر کنند. ( صدور صورت حساب در قبال عرضه کالا و ارائه خدمات )
در صورت حساب صادره شماره اقتصادی (شناسه ملی ، شماره ملی) خود و طرف معامله را درج کنند.
ارائه فهرست معاملات فصلی

تاکید بر اخذ اوراق مالیاتی


بدیهی است عدم انجام بندهای فوق حسب مورد و خصوصاً عدم رعایت تکالیف مقرر درماده صد و شصت و نه مکرر اصلاحی مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷ موجب مطالبه جرائم خواهد شد.
دراین ارتباط سازمان به طور جد پی گیر حقوق اعضاء محترم میباشد و مراتب دراطلاعیه های بعدی به عرض خواهد رسید.

امورمالی و مالیاتی
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خوزستان

منبع :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۲ آبان ۹۶
297 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0