مازندران

کد خبر 8460

نتایج انتخابات هیأت رئیسه دفترنمایندگی نظام مهندسی ساختمان ساری مشخص شد

۳۰ بهمن ۹۵ 363 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
کد خبر 8439

نتایج انتخابات هیات رئیسه دفتر نمایندگی نظام مهندسی بهشهر اعلام شد

۲۹ بهمن ۹۵ 580 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
انتخابات هیأت رئیسه کد خبر 8422

انتخابات هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان مازندران آغاز شد

انتخابات هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان مازندران ساعت 10 صبح امروز پنج شنبه به طور همزمان در 17شهر استان آغاز شد.

۲۸ بهمن ۹۵ 397 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
استان مازندران: کد خبر 2941

مهران فرصت رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران شد

بر اساس ماده 14 قانون و ماده71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای جدید هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران انتخاب شدند

۲۱ آذر ۹۵ 358 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
استان مازندران: کد خبر 2939

انتخاب اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

ر اساس ماده ۱۴ قانون و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعضای جدید هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختماناستان مازندران انتخاب شدند.

۲۱ آذر ۹۵ 330 بازدید بدون نظر ادامه مطلب