0 تومان 0نمایش سبدخرید
جزئیات محصول کد محصول : ( FBL00098 )

جزوه مرجع كاربردي ايمني و سيستمهاي اتصال زمين(ارتينگ)

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۹۸ تعداد بازدید: 608 امتیاز محصول:

عنوان: جزوه مرجع كاربردي ايمني و سيستمهاي اتصال زمين(ارتينگ)

نوع محصول: جزوه

رشته: برق

تعداد صفحات: 118

نویسنده: علي خلجي

سال چاپ: 1394

نحوه ارسال: دانلودی

کد محصول: FBL00098

قیمت (تومان): رایگان!

توضیحات

جزوه مرجع كاربردي ايمني و سيستمهاي اتصال زمين(ارتينگ)

ویژگی های برجسته

در دنياي امروزي كه صنعت برق مهمترين انرژي و به عنوان پيش نياز تمام فعاليتهاي صنايع به حساب ميآيد مي توان گفت حداقل پنجاه درصد انسانها به طور مستقيم يا غيرمستقيم ميتوانند در طول زندگي در معرض تماس با خطرات ناشي از انرژي الکتريکي قرار بگيرند لذا الزم است جهت كاهش خطا و خطراتي كه هم ميتواند سيستم و هم انسان را تهديد كند تدابيري انديشيد، كه پس از حفاظت فردي، آخرين مرحله و بهترين روش ايمني، اجراي سيستم اتصال زمين(ارتينگ) ميباشد كه الزم االجرا براي تمام مکانهايي است كه داراي سيستم برقي هستند.

نظام مهندسی برق ساختمان

منابع آزمون پایه ۳ نظام مهندسی برق

close

برای مشاور تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶

سرفصلها

ایمنی و اتصال زمین

دامنه کاربرد، هدف، تعاریف

مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین

سیستم های اتصال به زمین

الکترودهای سیستم اتصال به زمین

احداث چاه ارت

همبندی سیستم

انتخاب و نصب هادی زمین

اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین

اتصال به زمین تجهیزات تولید برق

اتصال به زمین خطوط هوایی و روشنایی خیابان‌ها

اتصال به زمین اماکن خاص

صاعقه و اتصال زمین

 

آنچه به آن مسلط می شوید

متأسفانه در كشور ما در اجراي صحيح اين سيستم كم توجهي ميشود و حتي ميتوان گفت در بيشتر اماكني كه اجراء شدهاست، سيستم اتصال به زمين و همبندي به درستي انجام نشدهاست كه در نتيجه عدم اتصال درست سيستمهاي ارت در انجام وظيفه اين سيستم تداخل ايجاد ميكند، و اين امر ناشي از كمبود اطلاعات در مورد احداث صحيح چاه ارت يا نحوه اتصال آن به سيستمهاي الکتريکي در هنگام اجراء ميباشد. پس نتيجه ميگيريم كه اجراي سيستم نبايد به صورت عاميانه و بدون مطالعات دقيق انجام شود. سيستمهاي ارتينگ مباحث گستردهاي را دارا ميباشد كه هر كدام بنا به نوع كار سيستم، شرايط محيطي و آب و هوايي، سطوح ولتاژ و…. تفاوت دارند. رفرنسها، استانداردها و آييننامههاي مختلفي در رابطه با اين مبحث وجود دارد كه گوياي مهم بودن اين امر ميباشد ولي بايد گفت از اين اطالعات تا چه حد در دسترس ميباشد و آيا به درستي استفاده ميشود؟ در شركتها با توجه به اينکه هم اماكن ستادي و هم كارگاههاي توليدي وجود دارد، بايد در كنار تشريح كامل مباحث ارت از مراجع مختلف، از مباحث سازمان نظام مهندسي، قوانين و آييننامه اداره كار و امور اجتماعي، استانداردهاي تحقيقات صنعتي ايران و حتي استانداردهاي اروپايي كه قبال توسط مؤلفين ترجمه شده است تبعيت نمود كه اين كار در اين مرجع صورت پذيرفته است. در اين مرجع سعي شدهاست كه ابتدا مقدمهاي از ايمني برق(در حد پيش نياز سيستم ارت) بيان شود و سپس اطالعات سيستم ارتينگ به طور خالصه و به دور از بيان مطالب غيركاربردي، از رفرنسهاي معتبر جمع آوري و به زبان كاربردي به نحوي تهيه و دستهبندي شده كه درک آن براي اكثر كساني كه در زمينه برق فعاليت دارند به راحتي امکانپذير ميباشد، همچنين در ادامه هر موضوع استانداردها وآييننامههاي وضع شده بين المللي مربوطه، آورده شده است. شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا )پارس( مرجع كاربردي ايمني و سيستم هاي اتصال زمين

Preperd: Utility: 2015 Producer: Ali Khalaji 11 در مرجع پيشرو از تجربات همکاران، مهندسين سازمان نظام مهندسي و متخصصين در زمينه ارتينگ كه به صورت شركتي يا شخصي فعاليت داشتند، استفاده نموده و به صورت مکتوب آورده شدهاست.

همچنين در اين رفرنس خواهيد ديد كه از پراكندگي موضوعات خوداري شده و سعي بر اين بوده كه مطالب به صورت متمركز و به زبان ساده و در عين حال كاربردي تهيه شود، و چنانچه در برخي فصلها موضوع هم در “مبحث كلي” و هم در “آييننامه” تکرار شدهاست، استفاده از متن “آييننامه يا استاندارد” مورد نظر بدون حذف قسمتي از آن بوده است.

نکته: در اين مرجع هرجا عبارت “مبحث سيزده” به كار رفته، منظور همان “مبحث سيزده مقررات ملي ساختمان(مربوط به سازمان نظام مهندسي)” مي باشد و همچنين هر جا عبارت “آيين نامه” آمده، منظور همان ” آييننامه كار و امور اجتماعي” است. اميدوارم با توجه به ديد علمي و كاربردي كه در تهيه اين مرجع وجود دارد، مطالب مطرح شده در آن باعث كاهش اجراي اشتباه سيستمهاي اتصال زمين و در نتيجه شاهد كاهش حوادث ناشي از خطرات برقگرفتگي و نيز اختالالت ناشي از نشتي جريان برق بر روي تجهيزات، تا حد امکان باشيم

۱۹ تیر ۹۸
608 بازدید
0
امتیاز به این خبر:
0 0

نظر خود را بگذارید