برگزاری دوره آموزش مجازی دانستنیها و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر برگزاری دوره آموزش مجازی

برگزاری دوره آموزش مجازی دانستنیها و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر (رشته مکانیک)

دوره آموزش مجازی "دانستنیها و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر (رشته مکانیک)" طی 5 جلسه آموزشی و بمدت بیست ساعت، با شرکت جمعی از اعضای محترم سازمان در رشته مهندسی مهندسی مکانیک، برگزار شد.

کد خبر: 971116012 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ - ۴:۲۱ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان،دوره آموزش مجازی “دانستنیها و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر (رشته مکانیک)” طی ۵ جلسه آموزشی و بمدت بیست ساعت، با شرکت جمعی از اعضای محترم سازمان در رشته مهندسی مهندسی مکانیک، برگزار شد.

برگزاری دوره آموزش مجازی دانستنیها و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر

برگزاری دوره آموزش مجازی دانستنیها و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر

برگزاری دوره آموزش مجازی دانستنیها  و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر (رشته مکانیک)

مدرس این دوره، حسین میرقادری، ریاست اداره خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان بود که مطالب خود را در چارچوب سرفصل تعیین گردیده، ارایه کرد.
قابل ذکر است با توجه به استقبال اعضای محترم سازمان از دوره های آموزشی مجازی و در راستای تحقق عدالت آموزشی و دسترسی تمامی اعضای سازمان در کل استان به عناوین و موضوعات آموزشی، نهمین دوره آموزش مجازی تحت عنوان “دانستنیها و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر رشته برق”، در حال حاضر، در حال ثبت نام است. (جهت کسب اطلاعات بیش تر به فراخوان دوره مندرج در صفحه اصلی سایت سازمان و بمنظور ثبت نام به سامانه غیرحضوری سایت مراجعه کنید.)
ضمناً سرفصل دوره مذکور به شرح زیر است:
منابع تعهد مهندسين ناظر
شرحي بر مقررات ملي ساختمان
مفاد قانوني نظارت
تعاريف نظارت
آئين نامه انظباطي
كنترل مضاعف طراحي
كنترل مضاعف نظارت
گردشكار و الزامات قراردادهاي نظارت
الزامات متمم قرارداد
انصراف از طراحي
انصراف از نظارت
پروانه ساختمان (شناسنامه ساختمان)
برگه هاي تعهد طراحي
برگه هاي تعهد نظارت
فرم عدم خلاف (پايان سفتكاري )
فرم پايان ساختمان
شرحي بر فرمهاي تعهد (الف ،ب ، ج و …….)
استعلام و فرمهاي تعهد آتش نشاني
الزامات ساخت مازاد
گردشكار و الزامات گزارش تخلف
گردشكار و الزامات طراحي ساختمان هاي وضع موجود
نكات الزامي نظارت ساختمان هاي وضع موجود
مصوبات هيأت سه نفره (چهار نفره)
شرحي بر وظايف ناظر هماهنگ كننده
شرحي بر وظايف مهندسين ناظر
شرحي بر وظايف مهندسين بازرس گاز
شرحي بر الزامات بازرسي گاز
گردشكار بازرسي گاز

برگزاری دوره آموزش مجازی دانستنیها و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر

شناسنامه فني و ملكي
گردشكار واحدهاي خدمات مهندسي
شرحي بر تعرفه خدمات مهندسي
شرحي بر دفاتر طراحي
نقشه هاي مصوب طراحي معماري
نقشه هاي مصوب طراحي سازه
الزامات نقشه هاي اصلاحي (تائيد فني)
الزامات نقشه هاي مصوب تاسيسات مكانيكي و الكتريكي
گردشكار كنترل طراحي نقشه هاي سازه
گردشكار كنترل طراحي نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي
گردشكار كنترل نظارت مضاعف
گردشكار كنترل نظارت مضاعف ساختمان هاي صنعتي
تشريح دفترچه هاي بازديد مرحله اي كنترل نظارت مضاعف
تشريح دفترچه هاي بازديد كنترل نظارت مضاعف ساختمان هاي صنعتي
شرحي بر سازنده ذي صلاح (مجري)
شرحي بر ثبت كاركرد خدمات مهندسي
بايدهاي و نبايدهاي حرفه اي وانتظامي (واكاوی نكات و ضوابط طراحي و نظارت)

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

دانلود رایگان جزوه آزمون نظام مهندسی شهرسازی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۶ بهمن ۹۷
49 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0