مشکلات زیست شهری

زیست شهری و نظام مهندسی ساختمان

زیست شهری در بسیاری از شهرها و به ‌ویژه کلان‌ شهرهای کشور با مشکلات متعددی روبرو است. ساختمان ‌ها بخشی از کالبد شهر را تشکیل می‌ دهند و در یک رابط دو سویه، علاوه بر این که از اقلیم، اقتصاد، فرهنگ و روابط انسانی تاثیر می‌ پذیرند، بر آن ها نیز تاثیر می ‌گذارند. بعبارتی ساختمان‌ ها جزئی از موجودیت شهرها هستند و با دیگر اجزای شهر در یک ارگانیسم قرار دارند. بخشی از مشکلات امروز شهرها متوجه ساختمان‌ ها و نحوه ساخت ‌و‌دسازها است.

کد خبر: 970702014 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲ مهر ۹۷ - ۳:۳۱ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،زیست شهری در بسیاری از شهرها و به ‌ویژه کلان‌ شهرهای کشور با مشکلات متعددی روبرو است. ساختمان ‌ها بخشی از کالبد شهر را تشکیل می‌ دهند و در یک رابط دو سویه، علاوه بر این که از اقلیم، اقتصاد، فرهنگ و روابط انسانی تاثیر می‌ پذیرند، بر آن ها نیز تاثیر می ‌گذارند. بعبارتی ساختمان‌ ها جزئی از موجودیت شهرها هستند و با دیگر اجزای شهر در یک ارگانیسم قرار دارند. بخشی از مشکلات امروز شهرها متوجه ساختمان‌ ها و نحوه ساخت ‌و‌دسازها است.

زیست شهری و نظام مهندسی ساختمان

زیست شهری و نظام مهندسی ساختمان

زیست شهری و نظام مهندسی  ساختمان

شهرداری ‌ها برای اداره، نگه داشت و توسعه شهرها پدید آمده‌اند و هم چنان که بخشی از وظایف ایشان متوجه امور اقتصادی و اجتماعی شهر است، بخشی نیز متوجه نظارت بر توسعه کالبدی و نحوه اجرای ساختمان‌ ها است. با پیشرفت علوم و فناوری، بخش کالبدی شهر با «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مرتبط شد. بعبارتی «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» به ایجاد نظم و نظام در کالبد شهر و اجرای ساختمان ‌ها ماموریت گرفت تا به گرداوری ضوابط و مقررات، تربیت عوامل اجرایی و تنظیم روابط سازمانی و انسانی بپردازد. در کشور ما با درک لزوم ایجاد نظم و ترتیب در توسعه و اجرای ساختمان ‌ها توسط نخبگان، «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در سال هفتاد و چهار تصویب گردید و «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در ماده یک قانون مذکور به این نحو تعریف می‌ گردد: «مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌ های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت نیل به اهداف منظور در قانون گرداوری و به اجرا گذاشته می‌ شود.»
براساس این قانون، تدوین ضوابط و مقررات به عهده وزارت راه و شهرسازی گذارده شد و برای انتظام امور مهندسان که مهم‌ ترین عامل اجرایی در «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» هستند، «سازمان نظام مهندسی ساختمان» تشکیل گردید. چنان چه برای انتظام امور کاردان‌ های فنی که حلقه ارتباطی بین مهندسان و کارگران در کارگاه محسوب می‌ گردند، «سازمان نظام کاردانی ساختمان» شکل گرفت. تربیت نیروهای کارگری نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سپرده شد و برای استانداردسازی مصالح ساختمانی همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی، کشور و صنایع با سازمان ملی استاندارد مد نظر قرار گرفت. ولی از آن رو که هر گیاه و نهالی در زیست ‌بوم خود به بار می‌ نشیند، تحقق و توفق قانون مذکور به زمینه‌ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی شهروندان وابسته شد. هر چند قانون مذکور در تبیین «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» بی‌ عیب و نقص نبود، ولی مسائل و مشکلات بسیار در اجرای قانون، پیاده‌ سازی ضوابط و ایجاد روابط پدید آمد. اولین مشکل تعیین مسوول کنترل ساختمان‌ بود؛ دیگر آن تنظیم روابط «وزارت راه و شهرسازی» به‌ عنوان ناظر عالیه بر فرآیند تدوین و اجرای ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی، «سازمان نظام مهندسی ساختمان» به‌ عنوان تنظیم ‌گر امور مهندسان و «شهرداری» به‌ عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان بود و دیگر آن میزان تعهد و توان سازمان ‌ها و عوامل انسانی در انجام وظایف.

زیست شهری و نظام مهندسی ساختمان

برای بهبود زیست شهری، برای بهبود شهرها و برای بهبود نظام مهندسی و کنترل ساختمان لازم است، به بهبود زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان توجه و سعی گردد. ولی از آن رو که ساختمان‌ ها و شهروندان در رابطه‌ای دو سویه با یک دیگر قرار دارند، اگر از طرف سازمان‌ ها و عوامل انسانی نظام مهندسی و کنترل ساختمان به جهت بهبود ساخت ‌و‌ سازها تلاشی صورت پذیرد، ساختمان‌ ها می ‌توانند بر بهبود شرایط شهروندان اثرگذار باشند. شهر یک ارگانیسم و یک موجود زنده است، تلاش برای بهبود یک بخش بر بهبود سایر بخش‌ ها موثر است. «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» با مجموعه ‌ای از مقررات و ضوابط، سازمان ‌ها و تشکل ‌های مهندسی و مهندسان لازم است برای بهبود شرایط خود و بهبود شرایط شهروندان سعی کند. مهندسان و مجموعه‌ های مهندسی از بخش‌ های نخبه جامعه‌اند؛ ظرفیت ایشان برای تغییر بیش از عموم شهروندان است.
منبع : شعار سال

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری (طراحی)

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲ مهر ۹۷
374 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0