ابهام بزرگ دستمزدهای میلیونی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

ابهام بزرگ دستمزدهای میلیونی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

با فرض قانونی بودن پرداخت ‌ها به هیئت مدیره، چرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اطلاعات مربوط به پرداخت ها تحت هر عنوانی را به اعضای هیئت مدیره، بازرسان، روسای دفاتر نمایندگی و سایر مسئولان رده های بالای سازمان را با جزئیات منتشر نمی‌ کند؟

کد خبر: 970620006 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۰ شهریور ۹۷ - ۹:۳۵ ق.ظ

به گزارش پایاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، با فرض قانونی بودن پرداخت ‌ها به هیئت مدیره، چرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اطلاعات مربوط به پرداخت ها تحت هر عنوانی را به اعضای هیئت مدیره، بازرسان، روسای دفاتر نمایندگی و سایر مسئولان رده های بالای سازمان را با جزئیات منتشر نمی‌ کند؟

ابهام بزرگ دستمزدهای میلیونی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان

ابهام بزرگ دستمزدهای میلیونی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان

ابهام بزرگ دستمزدهای میلیونی هیئت مدیره نظام  مهندسی ساختمان استان تهران

انتشار بیانیه روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اینجانب را بر آن داشت که در رابطه با محتوای بیانیه مذکور و آن چه در قوانین و آیین نامه های ذی ربط آمده است، دیدگاههای خود را به اطلاع همکاران عزیز عضو سازمان مذکور برسانم.
با فرض این که دستورات صادره توسط ریاست سازمان از بدو پذیرش مسئولیت مذکور  تا به حال برابر موازین قانونی صورت پذیرفته شده باشد؛ این ادعا که تا ابتدای دوره هفتم نیز تسری یافته، مورد پذیرش نیست چرا که اگر این ادعای مورد نظر بخواهد قرین  صحت باشد، پس چرا همواره از آغاز دوره هفتم تاکنون نسبت به برکناری  برخی از کارکنان و استخدام افراد جدید و جا به جایی سمت‌ ها و مناصب مختلف در سازمان و دفاتر نمایندگی آن اقدام گردیده است.
هم چنین عنوان کردن اظهارات یکی از مقامات وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه اخیر ایشان تحت مصداق بارز تشویش اذهان عمومی زمانی قابل پذیرش است که بطور شفاف و بارز مصادیق آن تشریح شود.
در ارتباط با موضوع ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر نیز توجه روابط عمومی آن سازمان را به عدم توجه به شیوه ‌نامه ارجاع نظارت تهیه شده توسط شورای مرکزی، تذکرات بازرس سازمان در مجامع برگزار گردیده، اعتراض اعضا به شیوه ارجاع کار نظارت بخصوص به کارهای نظارتی با متراژ بالا، بویژه پروژه موسوم به پروژه برکت معطوف میدارد.
در مورد عدم حمایت مالی از سازمان از ردیف بودجه های دولتی، نقش آفرینی در اشتغال بکار و توزیع عادلانه کار، همین بس که توجه گردد شکل گیری و تاسیس این سازمان بدون حمایت مالی دولتی میسر نبوده و نامناسب بودن شیوه ارجاع کار نظارت که هر چند ماه یک بار دستخوش تغییرات عجیب و غریب می شود، اعتراض اعضا را در برداشته است.
مضافا آنکه اساسا وظیفه اصلی سازمان نظام مهندسی  و اعضای هیئت مدیره محترم آن، براساس مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی صلاح، تنظیم روابط میان صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک بمراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص بدون صلاحیت در امور فنی و… است، نه نقش آفرینی در اشتغال بکار.

ابهام بزرگ دستمزدهای میلیونی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان

چنان چه ادعای قانونی بودن پرداخت‌ های صورت گرفته صحت داشته باشد، چرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اطلاعات مربوط به پرداخت تحت هر عنوانی را به اعضای هیئت مدیره، بازرسان، روسای دفاتر نمایندگی و سایر مسئولان رده های بالای سازمان را همراه با ساعات کارکرد و مصوبات ارکان بالا دستی را منتشر نمی‌ کند، کما این که طی ۳ سال اخیر بطور مکتوب توسط یکی از بازرسان سازمان این اطلاعات خواسته شد ولی بازرس را مَحرم ندانسته و چنین اطلاعاتی را هرگز در اختیار ایشان قرار ندادند.
قابل ذکر میداند که اساسا  صدور چنین اطلاعیه‌ای برابر اظهارات برخی از اعضای هیلت مدیره بدون مصوبه هیئت مذکور است و در نتیجه ادعای انجام همه فرآیندهای کاری و امور سازمان نظام مهندسی استان تهران برابر مُر قانون را زیر سئوال قرار میدهد.
با توجه به آشنایی اینجانب نسبت به سبک و سیاق نگارشی رییس سازمان خرم دارم بعید می‌ دانم که چنین مکتوبی توسط ایشان به نگارش درآمده باشد. بر این باور هستم  انتشار چنین اطلاعیه هایی در فضای رسانه ای و اجتماعی بیش تر بمنظور دور کردن اذهان از انجام تحقیق و تفحص در مورد عملکرد چند ساله اخیر سازمان بویژه تخلف مالی چند میلیاردی جدید صورت می گیرد.
مهدی محرمی شام‌ اسبی – عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
منبع : خبرگزاری تسنیم

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی نظارت معماری

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۰ شهریور ۹۷
444 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0