برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

، طبق آگهی دعوت نوبت دوم به شماره ۰۲۶۴۸ مورخ بیست و نهم اردیبهشت نود و هفت، نشست مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان رأس ساعت هفده روز 3 شنبه مورخ یکم خرداد نود و هفت در محل سالن غدیر واقع در خیابان پاسداران با حضور علی رضا نیک شعار، نماینده محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان و شرکت تعداد ( هفتاد و هفت ) نفر از کل اعضا سازمان به تعداد ( دو هزار و ششصد و هشت ) نفر تشکیل شد.

کد خبر: 970302020 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲ خرداد ۹۷ - ۵:۲۸ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی، طبق آگهی دعوت نوبت دوم به شماره ۰۲۶۴۸ مورخ بیست و نهم اردیبهشت نود و هفت، نشست مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان رأس ساعت هفده روز ۳ شنبه مورخ یکم خرداد نود و هفت در محل سالن غدیر واقع در خیابان پاسداران با حضور علی رضا نیک شعار، نماینده محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان و شرکت تعداد ( هفتاد و هفت ) نفر از کل اعضا سازمان به تعداد ( دو هزار و ششصد و هشت ) نفر تشکیل شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  خراسان جنوبی برگزار شد

بعد از اعلام رسمیت نشست، آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس سرود جمهوری اسلامی ایران پخش شد. در ادامه غلام رضا توکلی ضمن خیر مقدم به حاضران با استناد به ماده پنجغاه و شش آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر لزوم انتخاب هیئت رئیسه موقت مجمع عمومی تأکید کرد که در نتیجه آقایان و خانم ها:
۱- علی جعفری ریاست مجمع
۲- فاطمه احراری بعنوان منشی
۳- محمدجواد حیدری بعنوان ناظر
۴- محمد مهدی زاده بعنوان ناظر
انتخاب و بعد از آن طبق رای حاضران آقایان
۱- محمد خوشنام بعنوان ریاست مجمع
۲- علی کریمدادی بعنوان منشی مجمع
۳- محمد جواد حیدری بعنوان ناظر
۴- محمد مهدی زاده بعنوان ناظر
هیئت رئیسه اصلی مجمع عمومی انتخاب و مسئولیت اداره نشست را عهده دار شدند.
بعد از آن دستور کار نشست مندرج در آگهی مربوطه توسط ریاست مجمع قرائت و توضیحاتی حول دستور جلسه ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نقطه نظرات حاضران مواردی به شرح ذیل مورد تاکید قرار گرفت.
۱- ترازنامه و سایر صورت های مالی سازمان مربوط به دوره مالی از تاریخیکم فروردین نود و هفت لغایت بیست و نهم اسفند نود و شش به تعداد دو برگ بعد از بررسی و ارائه توضیحات لازم ضمن امضا ذیل کلیه اوراق مزبور توسط هیئت رئیسه به تصویب و تایید رسید.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۲- بودجه پیشنهادی با رقم ۳۶/۶۲۶/۹۶۸/۰۰۰ ریال برابر سرفصلهای درآمد و هزینه سازمان مورد تصویب قرار گرفت.
۳- مجمع عمومی به هیئت مدیره اختیار میدهد:
– جابجایی در سرفصلهای بودجه مصوب نود و هفت به میزان بیست درصد با رعایت صرفه و صلاح.
– از دستمزد خدمات مهندسی هر یک از اعضا به میزان پنج درصد کسر و در راستای بودجه مصوب سالیانه سازمان مصرف کند.
۴- پاداش هیئت مدیره و بازرسان به ازای هر ماه پانصد هزار تومان به تصویب مجمع رسید.
۵- مجمع به هیئت مدیره در مورد ساختمان اداری تفویض اختیار مینماید تا با در نظر گرفتن صرفه و صلاح نسبت فروش و واگذاری ساختمان اقدام کند.
۶- حق ورودی به سازمان و حق عضویت سالانه بدون افزایش تصویب شد.
۷-روزنامه منتخب جهت انتشار آگهیهای سازمان روزنامه آوای خراسان جنوبی تصویب شد.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲ خرداد ۹۷
168 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0