راهکار عملی نظام مهندسی برای افزایش ایمنی کار و جلوگیری از حوادث نقش سازمان نظام مهندسی در کاهش مخاطرات

راهکار عملی نظام مهندسی برای افزایش ایمنی کار و جلوگیری از حوادث

تأکید شرکت کنندگان در سمینار مسئولان ایمنی شهرستان قزوین، بر نقش ویژه مهندسان در کاهش مخاطرات کارگاه های ساختمانی

کد خبر: 970621012 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷ - ۲:۱۰ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسیکشور به نقل ازسازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین ، تأکید شرکت کنندگان در سمینار مسئولان ایمنی شهرستان قزوین، بر نقش ویژه مهندسان در کاهش مخاطرات کارگاه های ساختمانی

راهکار عملی نظام مهندسی برای افزایش ایمنی کار و جلوگیری از حوادث

راهکار عملی نظام مهندسی برای افزایش ایمنی کار و جلوگیری از حوادث

راهکار عملی نظام مهندسی برای افزایش ایمنی کار و  جلوگیری از حوادث

در سمینار مسئولان ایمنی شهرستان قزوین که در اداره کار و امور اجتماعی برگزار شد، نقش سازمان نظام مهندسی در کاهش مخاطرات کار بررسی گردید.
در جهان در هر پانزده ثانیه یک نفر (روزانه شش هزار سیصد نفر) در اثر حوادث و بیماریهای ناشی از کار جان خود را از دست میدهد. برآورد سازمان بین المللی کار نشان میدهد، این رقم معادل ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشورها است.
سازمان نظام مهندسی با توجه به اجرای مبحث دوازده مقررات ملی ساختمان با موضوع ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، نقش خیلی پر رنگی در سلامت نیروهای کار دارد.
در همین زمینه، با توجه به فعالیت چندین ساله کمیته HSE سازمان (بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کار) تأثیرات مطلوبی در کاهش حوادث کارگاه های ساختمانی در قزوین را مشاهده کرده ایم.

راهکار عملی نظام مهندسی برای افزایش ایمنی کار و جلوگیری از حوادث

ناظرین و مجریان سازمان با توجه به آموزش های مختلف در زمینه ایمنی کار و هم چنین آشنایی با مخاطرات کارگاه های ساختمانی، در  حفظ سرمایه های ملی و انسانی کشور انجام وظیفه میکنند که همکاری هر چه بیش تر مالکین و استادکاران به تحقق هر چه بیش تر این مهم منجر خواهد شد.

منبع :  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۱ شهریور ۹۷
367 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0