نوشته هایی با برچسب ثاقبی، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی