ویژگی های منابع آزمون نظام مهندسی برق

بررسی عملکرد در آزمون نظام مهندسی بهمن 97 کد خبر 980213004

کتاب ميکرو تاسيسات برقي در آزمون بهمن ۹۷

پيش از برگزاری آزمون نظام مهندسی برق در اردیبشهت ماه سال 97، مجموعه ما ادعای انطباق بیش از 70% پرسش هاي آزمون نظام مهندسی با منابع آموزشی مهندس کریمی، مولف و مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسي برق و مدیر مسئول پایگاه خبری مهندسین نیوز، مطرح کرده بود.

۱۳ اردیبهشت ۹۸ 11749 بازدید بدون نظر ادامه مطلب