نوشته هایی با برچسب علی رضا فرشید، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد