نوشته هایی با برچسب عسکری، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان