نوشته هایی با برچسب شكست در كارنامه تيراندازان نظام‌ مهندسي