نوشته هایی با برچسب رحیم نجاتی، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی