نوشته هایی با برچسب رجبی، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان