توضیحات

پایگاه خبری مهندسین نیوز- مرجع اخبار نظام مهندسی، به منظور تکمیل مجموعه محصولات آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی معماری، کتاب بی نظیر «جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی» نوشته استادان «مهدی دریانی» و «حسن نوبهار» را در ۲۳۲ صفحه تقدیم می کند. در این کتاب، علاوه بر ارائه جزئیات طراحی فنی ساختمان، پاسخ تشریحی های آزمون های سنوات اخیر نیز ارائه شده است. کتاب پیش رو، علاوه بر امکان استفاده در آزمون نظام مهندسی معماری، کاملا برای آزمون های کارشناسی ارشد معماری، کارشناسی ارشد تکنو لوژی معماری، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و کارشناسی ارشد مدیریت ساخت متناسب سازی و بهینه شده است. برای غنی سازی هر چه بیشتر کتاب، به صورت هدفمند از نشریه پنجاه و پنج سازمان برنامه و بودجه مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی استفاده شده است.

کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون های نظام مهندسی زیر در این کتاب ارائه شده است:

آزمون نظام مهندسی معماری طراحی آذر ۸۸

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری اسفند ۸۹

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری آذر ۹۰

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری اسفند ۹۱

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری آذر۹۲

کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری خرداد ۹۳

۲۶ بهمن ۹۶
14971 بازدید
0
امتیاز به این خبر:
0 0