نوشته هایی با برچسب بهرام فرهخت، نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی