نوشته هایی با برچسب امراللهی، خزانه دار شورای مرکزی