تهران

برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران کد خبر 970503002

برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران

ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران از برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان در روز جمعه بیست و دوم تیر ماه امسال خبر داد.

۳ مرداد ۹۷ 1327 بازدید بدون نظر ادامه مطلب