نوشته هایی با برچسب قربانخانی، رئیس سابق سازمان استان تهران