نوشته هایی با برچسب ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: