نوشته هایی با برچسب فرشید، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد