سمنان

انتخاب و معرفی ریاست جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان معرفی ریاست جدید سازمان کد خبر 970822005

انتخاب و معرفی ریاست جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

انتخابات هیأت رئیسه سال اول از دوره هشتم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان برگزار گردید.

۲۲ آبان ۹۷ 1843 بازدید یک نظر ادامه مطلب