هرمزگان

برگزاری انتخاب هئیت رئیسه دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب هئیت رئیسه دوره هشتم سازمان کد خبر 970827007

برگزاری انتخاب هئیت رئیسه دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

انتخاب هئیت رئیسه دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان برگزار گردید

۲۷ آبان ۹۷ 1255 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مدير كل راه و شهرسازي استان هرمزگان بیان داشت: کد خبر 970715022

برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان بمنظور كنترل و نظارت بر فعاليتهاي ساخت و ساز برگزار گردید.

۱۵ مهر ۹۷ 1495 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
فهرست اسامی کاندیدای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان کد خبر 970631004

فهرست اسامی کاندیدای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

۳۱ شهریور ۹۷ 3799 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
تشکیل مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استان هرمزگان کد خبر 8008

هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان انتخاب شدند

با حضور نمایندگان شورای مرکزی و با رای هیات مدیره،هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان انتخاب شدند.

۲۲ بهمن ۹۵ 1595 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
هرمزگان کد خبر 4708

انتخابات هیئت رئیسه نظام مهندسی استان هرمزگان لغو شد

بیست و هفتم ینجلسه سازماننظام مهندسی ساختماناستان هرمزگان به منظور انتخاب هیئت رئیسه این سازمان لغو شد .

۱۷ دی ۹۵ 1408 بازدید بدون نظر ادامه مطلب