هرمزگان

تشکیل مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استان هرمزگان کد خبر 8008

هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان انتخاب شدند

با حضور نمایندگان شورای مرکزی و با رای هیات مدیره،هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان انتخاب شدند.

۲۲ بهمن ۹۵ 613 بازدید ادامه مطلب
هرمزگان کد خبر 4708

انتخابات هیئت رئیسه نظام مهندسی استان هرمزگان لغو شد

بیست و هفتم ینجلسه سازماننظام مهندسی ساختماناستان هرمزگان به منظور انتخاب هیئت رئیسه این سازمان لغو شد .

۱۷ دی ۹۵ 531 بازدید ادامه مطلب