نوشته هایی با برچسب دویده، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان