آرشیو نظرسنجی

سوال نظرسنجی:

آیا شما دارای پروانه کار اشتغال به کار مهندسی از سازمان نظام مهندسی هستید؟

بله

44.74 %

خیر

55.26 %

مهلت نظرسنجی به پایان رسیده است.

آرشیو نظرسنجی