توضیحات

فروشگاه نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir/shop)این جزوه شامل ۷۶ پرسش، ۳۲ نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیت عبارتند از:جزوه آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

جزوه آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

جزوه

جزوه آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

کلیات

آسانسور

پله برقی و پیاده رو متحرک

 

 

کلید واژه: مبحث ۱۳ برق، مبحث ۱۳ مقررات ملی، مبحث ۱۳ نظام مهندسی برق، مبحث ۱۳ نظام مهندسی ساختمان، مبحث ۱۳ سال ۹۲، دانلود کتاب مبحث ۱۳ نظام مهندسی pdf، دانلود قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان pdfآسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک پله برقی، پیاده روی متحرک

 

۱۶ بهمن ۹۵
2951 بازدید
0
امتیاز به این خبر:
2 0