مشاهده سبد خرید “جزوه کتابچه راهنمای ترانسفورماتورهای قدرت” به سبد خرید شما افزوده شد.
جزئیات محصول کد محصول : ( FBL0100 )

جزوه کتابچه راهنمای ترانسفورماتورهای قدرت

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۹۸ تعداد بازدید: 319 امتیاز محصول:

عنوان: جزوهکتابچه راهنمای ترانسفورماتورهای قدرت

ویژه رشته: برق

نوع محصول: جزوه

تعداد صفحات: 85

نویسنده:

سال چاپ:

نحوه ارسال: دانلودی

کد محصول: FBL0100

قیمت (تومان): رایگان!

تومان 0

توضیحات

جزوه کتابچه راهنمای ترانسفورماتورهای قدرت

ویژگی های برجسته

مولف در این کتابچه در مورد مونتاژ و نصب ترانسفورماتور در مطالبی را بیان کرده است، ابتدا در مورد انتقال بدنه اصلی ترانسفورماتور به محل استقرار پس از اطمینان از سالم بودن بدنه اصلی ترانسفورماتور مطالب جامع و کاملی را بیان کرده است و سپس در مورد نصب چرخ ها سخنی به میان آورده است. معلم در این جزوه در مورد محل انبساط مطالبی را عنوان کرده است.

در این جزوه در مورد نصب سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور ها همراه با رسم شکل مطالبی آورده شده است همچنین در مورد سیستم خنک کنندگی همراه با شکل توضیحاتی ارائه شده است.

مولف در بخشی از این کتاب چه در مورد نصب رادیاتور ها همراه با توضیحات کامل ارائه داده است همچنین روش رفع نشتی روغن از شیر قرارگاه رادیاتور همراه با عکس آموزش داده شده است.

مطالبی در مورد بادبزن ها و مشخصات نامی بادبزن ها در داخل جدول آورده شده است مشخصه عملکرد بادبزن همراه با نمودار توضیح داده شده است.

مشخصات فنی حافظه حرارتی تیپ SY6 در داخل جدول آورده شده است.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه ۳ تأسیسات برقی

close

برای مشاور تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶

سرفصلها

دستورالعمل نصب ترانسفورماتور

نقشه ها و مدارک فنی

مونتاژ و نصب ترانسفورماتور ها در سایت

انتقال بدنه اصلی ترانسفورماتور به محل استقرار

نصب چرخ ها

منبع انبساط

نصب سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتورها

نصب رادیاتور ها

بادبزن ها

پمپ های روغن

مبدل حرارتی

لوله کشی

 

آنچه به آن مسلط می شوید

كليه موارد ايمني و حفاظت مندرج در فصل اول اين كتابچه به ويژه دستورالعمل ايمني و حفاظت كارگاهي را به دقت

مطالعه و رعايت نمائيد.

قبال با كنترل چك ليست تحويل ترانسفورماتور و متعلقات آن و نيز گزارش هاي وضعيت انبارداري ترانسفورماتور نسبت به

تامين و تكميل كسورات، تعويض قطعات معيوب و رفع نواقصات احتمالي )از شركت ايران ترانسفو( اقدام نمائيد.

صندوق ها و بسته هاي تجهيزات و متعلقات را مطابق ليست هاي مربوطه و شماره آنها كنترل نموده و با احتياط به محل

مطمئن مجاور ترانسفورماتور منتقل نمائيد.

شركت ها يا پيمانكاران نصب بايد كليه امكانات و تجهيزات سالم و كامل )از قبيل: تجهيزات ايمني مربوط به كار –جرثقيل-

ها و باالبرها – دستگاههاي تصفيه روغن – پمپ هاي خالء و اتصاالت مربوط به آن – منبع واسط روغن – دستگاههاي

رطوبت سنج و خالء منبع – ابزارآالت( و گروه كاري مجرب خود را به موقع در سايت آماده نمايند و يك برنامه براي نصب

ترانسفورماتور تهيه و به كارفرما ارائه نمايند.

لزوماً با هماهنگي شركت ايران ترانسفو امكان اعزام ناظر فني ذيصالح جهت نظارت بر مونتاژ و نصب ترانسفورماتور در سايت

وجود دارد و پيمانكار نصب موظف است به نظرات ناظر فني در مراحل مختلف نصب توجه نموده و آنها را رعايت نمايد.

اختالف نظر در موارد فني مهم يا مبهم بين ناظر و پيمانكار نصب از طريق تماس و هماهنگي با شركت ايران ترانسفو كسب

تكليف و حل و فصل گردد.

توجه داشته باشيد همه مراحل نصب و مونتاژ و نيز رعايت شرايط پيش گفته، بايد به تاييد ناظر فني برسد.

قطعات و تجهيزاتي كه از صندوق ها و بسته ها بيرون آورده مي شود با احتياط و دقت تميز گردند و در جاهاي مسقف و

مطمئن قرار گيرند.

شماره شناسائي تجهيزات و متعلقات ترانسفورماتور مطابق استاندارد DIN42513 مي باشد.

ترتيب و اولويت مراحل مونتاژ و نصب ترانسفورماتور مطابق دستورالعمل هاي اجرائي و نقشه هاي مربوطه مي باشد.

در زمان مونتاژ و نصب تدابير الزم جهت مراقبت از قطعات ريز )پيچ و مهره ها و واشرها( و ساير قطعات ويژه در نظر بگيريد

كه مفقود و يا معيوب نگردند.

كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

۱۳۸۸/۰۰/۰۰صدور تاريخ در صورتي كه قطعات و تجهيزات به هر علت آسيب ببينند بايد سريعاً گزارش شده و با قطعه نو همسان يا مشابه آن )با تاييد متخصصين فني ايران ترانسفو( جايگزين گردند و بهيج وجه نبايد از قطعات و تجهيزات معيوب يا مشكوك در مونتاژ نهائي ترانسفورماتور استفاده شود.

۱۹ تیر ۹۸
319 بازدید
0
امتیاز به این خبر:
0 0

نظر خود را بگذارید