تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 97 بررسی تحلیلی

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 97

در یادداشت پیش رو، آزمون نظام مهندسی برق اردیبهشت 1397 صلاحیت طراحی مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهد گرفت. هدف از این تحلیل، ارایه دید جامع و کاملی از آزمون طراحی برق اردیبهشت 97 بوده تا داوطلبان به الگوی صحیحی برای مطالعه و تسلط به منابع برسند. برای این منظور، با ارایه چندین جدول و منحنی، داده های کاربردی برای داوطلب استخراج شده و راهکارهای عملی برای موفقیت فهرست خواهد شد.

کد خبر: 970430001 تاریخ انتشار: شنبه 21 جولای 18 - 9:55 ق.ظ

در یادداشت پیش رو، آزمون نظام مهندسی برق اردیبهشت 1397 صلاحیت طراحی مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهد گرفت. هدف از این تحلیل، ارایه دید جامع و کاملی از آزمون طراحی برق اردیبهشت 97 بوده تا داوطلبان به الگوی صحیحی برای مطالعه و تسلط به منابع برسند. برای این منظور، با ارایه چندین جدول و منحنی، داده های کاربردی برای داوطلب استخراج شده و راهکارهای عملی برای موفقیت فهرست خواهد شد.

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات  برقی اردیبهشت 97

1) تحلیل آزمون

اطلاعات پیش رور، از «کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» استخراج شده است. آزمون نظام مهندسی طراحی برق دارای 60 پرسش است؛ ولی بدلیل اینکه ممکن است برای پاسخ به یک سوال نیاز به استفاده از چند منبع باشد، تعداد کل پرسش ها از 60 بیشتر شده است. سه نکته ابتدایی این بحث:

 • منظور از اخلاق، مقررات، راهنمای 13 و 110 به ترتیب اصول اخلاق حرفه ای، کتاب قانون نظام مهندسی، راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (تالیف مرحوم موسسیان) و جلدهای اول و دوم نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. سایر اعداد نوشته شده نیز، شماره مباحث است.
 • پرسشهای «سنوات قبل» همان سوالات و مسئله هایی اند که از منابع و کتب مختلفی مطرح شده اما بهترين منبع براي جواب دادن به آنها، مطالعه آزمون های سال های گذشته است.
 • پرسش هاي متفرقه نيز، سوالات بسیار مشکلی اند که از منابع رایج مطرح نشده است.

 

1-1) دسته بندی پرسش های 3 دوره آزمون اخیر

در جدول زیر، پرسش های آزمون های اسفند 95 تا اردیبهشت 97 براساس تعداد پرسش های هر منبع دسته بندی شده است، علت اینکه مقایسه از اسفند 95 شروع شده این است که از این دوره، آزمون های طراحی و نظارت تفکیک شدند.

 

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 97

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 97

براساس نتایج جدول فوق می توان نوشت:

 • تاکنون هیچ پرسش از «اصول اخلاق حرفه ای»، «مبحث 1» و «مبحث 2» در آزمون طراحی تاسیسات برقی مطرح نشده است.
 • مباحث 19، 21 و 22، در سه دوره آزمون طراحی برق، سهم حداقل 1 و حداکثر 2 پرسش در آزمون داشته اند.
 • در تمامی آزمون های طراحی، از «مبحث 3» پرسش طرح شده است.
 • تعداد پرسش مطرح شده از کتاب «قانون نظام مهندسی» در آزمون اردیبهشت بیش از مجموع پرسش های مطرح شده در دوره قبلی از این منبع است.
 • در دو دوره اخیر، حداقل 40% سوالات از «مبحث 13» طرح شده است.
 • در دو دوره اخیر، سهم «مبحث 15» و «راهنمای مبحث 13» به صورت ثابت، به ترتیب 4 و 2 سوال بوده است.
 • تاکنون در آزمون طراحی نظام مهندسی برق، پرسشی از نشریه 110 مطرح نشده است.
 • سهم پرسش های «سنوات قبل» و «متفرقه» نسبت به آزمون مهر 96 افزایش و نسبت به آزمون اسفند 95، کاهش یافته است.

 

1-2) تحلیل  منابع

در این بخش، با توجه به دسته بندی که برای منابع انجام شده، سهم هر دسته مورد بررسی قرار می گیرد.

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 97

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 97

 

با توجه به شکل، بیش از 40 درصد از سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی برق از منابع تخصصی (مباحث 13 و 15) مطرح شده است. بعد از منابع تخصصی، بیشترین پرسش از سنوات قبل با 28 درصد مطرح شده است. سومین گروهی که بیشترین سهم را در آزمون طراحی برق دارند، منابع عمومی (مباحث 1، 2، 3، 12، 19، 21 و 22 و کتاب قانون) را به خود اختصاص داده است.

در شکل زیر، مقایسه تعداد سوالات هر گروه از منابع در سه دوره آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی، قابل مشاهده است.

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 97

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 97

 

1-3) تحلیل محتوایی

با توجه به سوالات آزمون، موارد زیر قابل توجه است:

 • اهمیت ویژه مبحث 13: از بین مباحث 13 و 15 (منابع تخصصی)، سهم مبحث پانزدهم، در حدود 5 بوده اما مبحث سیزدهم، بیشترین سهم را در آزمون های سالیان اخیر، به ویژه بعد از ارائه ویرایش جدید در اسفند 95، را به خود اختصاص داده است.
 • اشتراک پرسش: 47 پرسش از سوالات آزمون اردیبهشت 97، بین دو صلاحیت طراحی و طراحی مشترک است، این عدد برای آزمون مهر 96، 36 بود. اساسا برخی پرسش ها، بیشتر نظارتی بودند تا طراحی مانند پرسش ها 1، 13 و 31.
 • پرسش های چند مبحثه: برخی از پرسش های آزمون هستند که برای پاسخ به آنها نیاز به استفاده از بیش از یک مبحث است؛ این امر در آزمون های سال های قبل نیز وجود داشت اما به نظر می رسد تبدیل به یک رویه شده است مانند پرسش های 11، 24، 41 و 45.
 • فصل هاي مهم مبحث 13: بیشترین پرسش های آزمون طراحی اردیبهشت 97 فصل 5 (11 پرسش) مطرح شده، سهم سایر فصول عبارت است از: فصل 3(1 سوال)، فصل 6(2 سوال)، فصل 7(1 سوال)، فصل 9 (5 سوال)، فصل 10 (3 سوال)، پيوست 1 (2 سوال)، پیوست 4 (1 سوال)

 

2) راهکارهای کلیدی برای موفقیت در آزمون

طبق تحليلهاي انجام شده اختصاصي (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) و تجربيات دوره هاي قبل مي توان برای هر کدام از منابع، راهکارهای عملی برای پاسخ دهی و موفقیت ارائه می شود.

 

2-1) منابع عمومی

 • جزئیات منابع: این مجموعه پرسش ها از 7 منبع (شامل کتاب قانون نظام مهندسی، مباحث 1، 2، 3، 19، 21 و 22) با حدود 900 صفحه مطرح می شود
 • مشخصه های مهم: این دسته، سهمی حدود 15% سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی برق را به خود اختصاص داده و آسان ترین دسته از سوالات هستند.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب میکرو تاسیسات برقی: خلاصه ای از مهمترین آیین نامه ها و بخش های مباحث عمومی همراه با پاسخ سوالات به صورت طبقه بندی شده از اولین دوره آزمون (سال 73) تا آخرین دوره.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: بیش از 28 هزار کلیدواژه از تمامی منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

2-2) منابع اختصاصی

 • جزئیات منابع: دو مبحث اصلی آزمون نظام مهندسی برق یعنی مبحث 13 و مبحث 15، منابع تخصصی اطلاق می شود.
 • مشخصه های مهم: نزدیک نصف پرسش های آزمون را به خود اختصاص داده و حجمی در حدود 300 صفحه دارد.
 • راهکار پیشنهادی:
 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: شبیه سازی کامل کلاس حضوری با تشریح مفاهیم پیچیده و آیین نامه های مهم مباحث 13 و 15 با حل تشریحی و طبقه بندی شده، صدها پرسش از سال 73 تا آخرین دوره.
 • کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: ارائه تمامی نکات کاربردی و موردنیاز برای مباحث 13 و 15، پاسخ تشریحی تمامی پرسش از سال 73 تا آخرین آزمون به صورت طبقه بندی شده با تفکیک پرسش ها برای صلاحیت های طراحی و نظارت.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: بیش از 28 هزار کلیدواژه از تمامی منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

2-3) منابع فرعی

 • جزئیات منابع: پرسش هایی که از سوالات مطرح شده از کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) و جلدهای اول و دوم نشریه 110 مطرح می شود.
 • مشخصه های مهم: نزدیک 5 درصد سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی، از این منابع مطرح می شود.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب تاسیسات برق پلاس: خلاصه ای از مهمترین بخش های منابع فرعی با سازماندهی آزمون محور و تشریح تمامی پرسش ها.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: بیش از 28 هزار کلیدواژه از تمامی منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

2-4) آزمون های سنوات قبل

 • جزئیات منابع: پرسش هایی که از کتاب های مختلف و گوناگونی مطرح شده و مفاهیم آن در چارچوب مبحث 13 بوده اما بهترین منبع برای پاسخ گویی به آنها، تسلط به آزمون های سنوات قبل می باشد.
 • مشخصه های مهم: حدود 30 درصد سوالات را به خود اختصاص می دهد و معمولا غالبا به صورت مساله و مفهومی مطرح می شوند.
 • راهکار پیشنهادی:
 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: شبیه سازی کامل کلاس حضوری با تشریح مفاهیم پیچیده و آیین نامه های مهم مباحث 13 و 15 با حل تشریحی و طبقه بندی شده، صدها پرسش از سال 73 تا آخرین دوره.
 • کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: ارائه تمامی نکات کاربردی و موردنیاز برای مباحث 13 و 15، پاسخ تشریحی تمامی پرسش از سال 73 تا آخرین آزمون به صورت طبقه بندی شده با تفکیک پرسش ها برای صلاحیت های طراحی و نظارت.
 • کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: پاسخ تشریحی و استاندارد پرسش های سالهای اخیر برای مرور و جمع بندی در چند روز منتهی به آزمون
 • رفع اشکال تلگرامی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: پاسخ و رفع اشکال آنلاین و لحظه ای برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی برق
 • آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی: برگزاری 4 دوره آزمون آزمایشی استاندارد و شبیه سازی کامل آزمون اصلی.

 

2-5) پرسش های متفرقه

 • جزئیات منابع: پیچیده ترین بخش از سوالات آزمون، این دسته است، منابع ویژه ای برای آن وجود ندارد.
 • مشخصه های مهم: حدود 15 درصد پرسش ها را شامل می شود.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب تاسیسات برق پلاس: خلاصه ای از بخشنامه های شرکت توزیع که منبع پرسش های متفرقه محوب می شود، در این کتاب ارائه شده است.

 

 

برای مشاهده جزئیات محصولات کلیک کنید

فيلم آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي

کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

کتاب تاسيسات برق پلاس

کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی

کتاب میکرو تاسیسات برقی

آزمون های آزمایشی نظام مهندسی تاسیسات برقی

 

3) کارنامه

در این بخش، به ارایه نتایجی که محصولات آموزشی در آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی در اردیبهشت 97 می پردازیم.

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 97

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 97

براساس جدول فوق، به جز 13 پرسش، بقيه پرسش ها توسط محصولات آموزشي معرفي شده قابل پاسخگوئي بوده است. در  جدول زير، سهم هر محصول در آزمون طراحي نشان داده شده است.

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 97

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 97

 

4) جمع بندی

در این یادداشت، بررسی کامل و جامعی روی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی مهر 96، انجام شده و تحلیل کامل انجام گرفت. همچنین راهکارهای بی نظیر و مبتنی بر الزامات هر دسته از محصولات ارائه گردید. اما در انتها بسته ویژه آموزشی که بسیار کامل بوده و هر کدام ویژگی منحصر بفردی دارند را مرور می کنیم:

4-1) بسته طلائی-تصمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

الف) محتوای بسته: پنج جلد کتاب (کتاب تاسیسات برق پلاس، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب میکرو تاسیسات برقی)، فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و گروه تلگرامی رفع اشکال آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی

ب) ویژگی ها: پرداخت 50 درصد هزنیه بعد از تحویل، بازگشت کل وجه درصورت عدم رضایت از محصول و بازگشت وجه در صورت عدم قبولی در آزمون و تخفیف 20 درصدی.

 

4-2) بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

الف) محتوای بسته: پنج جلد کتاب (کتاب تاسیسات برق پلاس، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب میکرو تاسیسات برقی)، فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

ب) ویژگی ها: پرداخت 50درصد هزنیه بعد از تحویل، تخفیف حجمی

 

4-3) بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

الف) محتوای بسته: دو جلد کتاب (درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی) و فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

ب) ویژگی ها: پرداخت اقساطی، تخفیف حجمی

 

4-4) گنجینه کتاب های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

الف) محتوای بسته: پنج جلد کتاب (کتاب تاسیسات برق پلاس، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب میکرو تاسیسات برقی)

ب) ویژگی ها: تخفیف حجمی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
21 جولای 18
2766 بازدید
7 نظر
امتیاز به این خبر:
1 1