نوشته هایی با برچسب کمال دویده، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان