نوشته هایی با برچسب موذن، عضو هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران