نوشته هایی با برچسب طاهری، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران