نوشته هایی با برچسب سالاری، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد