مشاهده سبد خرید “ جزوه قرار داد مشارکت در ساخت” به سبد خرید شما افزوده شد.
جزئیات محصول کد محصول : ( FOL0022 )

 جزوه قرار داد مشارکت در ساخت

تاریخ انتشار: 9 می 19 تعداد بازدید: 532 امتیاز محصول:

ویژه رشته: عمران

نوع محصول: جزوه

تعداد صفحات: 27 صفحه

نحوه ارسال:دانلودی

کد محصول: FOL0022

قیمت (تومان): رایگان!

تومان 0

توضیحات

 جزوه قرار داد مشارکت در ساخت

 

ویژگی های برجسته

هدف از مشارکت:

طرفین قرار داد پس از رویت طرح مقدماتی و انجام مباحث فنی در خصوص پروژه موضوع قرارداد و با علم اطلاع از بهره وری و تبدیل به احسن خویش سرمایه فعلی اقدام به عقد این مشارکت نامه مدنی می نماید و متعاملین در عرضه و اعیان ساختمان که احداث می شود طبق ضوابط و نقشه معرفی شده به شهرداری منطقه و توافق های چند گانه به نسبتهایی که تععین خواهد شد سهیم می باشند.

 

هزینه های ساخت (سرمایه طرف دوم):

پرداخت  کلیه هزینه های تخریب و احداث بنای جدیدی و تکمیل نهائی ساختمان مطابق مفاد مشارکت حاضر در پلاک ثبتی مورد مشارکت طبق نقشه های تایید  شده از ناحیه شهرداری منطقه مربوطه و همچنین پرداخت فیش های  صادر شده شهرداری بر عهده و ذمه طرف دوم قرارداد می باشد وسرمایه های طرف دوم در مشارکت نامه حاضر تلقی می گردد.

 

آزمون نظام مهندسی عمران 98

نظام مهندسی عمران نظارت

close

برای مشاور تماس بگیرید: 02166404186

سرفصلها

قرار داد مشارکت مدنی

آنچه به آن مسلط می شوید

ماده 11 (سایر موارد):

طرف دوم قرارداد اقرار صریح مینماید که انتقال …….. دانگ سند از مالکیت ملک موصوفه بصورت قطعی صرفا در قبال ایفای کامل تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرف اول قرارداد به نامبرده صورت گرفته است و طرف اول قرارداد به نامبرده صورت گرفته است و طرف دوم قرارداد هیچکونه ثمنی به طرف اول قرارداد بابت انتقال سند مالکیت مذکور پرداخت ننموده است و طرف دوم در صورت هر گونه تخلف در انجام تعهدات ضمن پرداخت ضرر و زیانهای تعیین شده طبق مفاد این قرارداد به طرف اول اصالتاً وکالتاً احق ساقط نمودن اعتباز انتقال مذکور را با استناد به ماده 239 قانون مدنی اعطا مینماید به گونه ای که کلیه حقوق طرف اول قرارداد محفوظ بماند.

در صورتیکه طرفین همزمان با تاریخ حضور دردفتر خانه پس از اخذ صورت مجلس تفکیکی مربوطه به آپارتمان های احداثی به هر  دلیلی که توافق کتبی هم داشته باشند نظر به انتقال سند مالکیت بنام اشخاص ثالثی نمودند هیچ یک از طرفین اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه او قهریه از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی غیر عمد و منوعیتهای دولتی از طرف ارگانهای ذیربط که از حیطه اختیارات طرفین خارج باشد شامل جرائم دیر کرد نخواهد شد و بطی زمان بوجود آمده محاسبه و به مدت زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

طرف دوم بدون موافقت طرف اول حتی  در حضور شهود حق واگذاری و انتقال موضوع قرارداد را به غیر کلاً و جزاً تحت هیچ یک از عناوین حقوقی از قبیل صلح – وکالت- بیع- مشارکت- نمایندگی و غیره را که کتباً در ظهر قراردادها تصریح می شود تا اتمام عملیات ساخت و تکمیل نهایی ساختمان و صدور سند تفکیکی از خود سلب و ساقط می نمایند.

چنانچه در اظهارات و تعهدات طرفین خلاف و فسادی کشف شود فرد خاطی از نظر قانونی مسئول و پاسخگو بوده و بایستی از عهده کلیه خسارات وارده به طرف مقابل برآید و رضایت زیان دیده را جلب نماید.

 

9 می 19
532 بازدید
0
امتیاز به این خبر:
0 0

نظر خود را بگذارید