مشاهده سبد خرید “جزوه تست های عایقی ترانسفورماتور، ژنراتور، موتور و کابل” به سبد خرید شما افزوده شد.
جزئیات محصول کد محصول : ( FBL0101 )

جزوه تست های عایقی ترانسفورماتور، ژنراتور، موتور و کابل

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۹۸ تعداد بازدید: 314 امتیاز محصول:

عنوان: جزوه تست های عایقی ترانسفورماتور، ژنراتور، موتور و کابل

ویژه رشته: برق

نوع محصول: جزوه

تعداد صفحات: 106

نویسنده:

سال چاپ:

نحوه ارسال: دانلودی

کد محصول: FBL0101

قیمت (تومان): رایگان!

تومان 0

توضیحات

جزوه تست های عایقی ترانسفورماتور، ژنراتور، موتور و کابل

ویژگی های برجسته

با توجه به آن که در دنيای صنعت امروز مهم ترين و اساسي ترين تجهيزات الکتريکی مورد اسـتفاده عمدتا الکتروموتورها و ژنراتورها و کليدها مي باشد و هز ينه خريـد و نـصب و راه انـدازی ايـن تجهيزات که معمولا ساخت کشورهای خا رجي مي باشد گران بـوده اسـت لـذا يکـی از مهم تـر ين مسائلي که در صنعت مي بايست به آن توجه نمود اطمينان از سـلامت ايـن تجهيـزات قبـل از راه اندازی و برق دار نمودن آنها مي باشد که ا ين مهم را در چهارچوب قوانين و استانداردهای بـ ين المللي مي بايست با دقت انجام داد.

در اين جزوه سعي گرديده است ابتدا مختـصر آشـنا يي بـا انـواع ژنراتورهـا و الکتروموتورهـا و کابل های فشارقوی و فشارضعف توضيح داده شود و سپس آزمايش های که قبـل از راه انـدازی هـر کدام از اين تجهيزات مورد نياز ميباشد را با معرفي دستگاه های مورد نياز توضيح دهيم.

لازم به ذکر می با شد که در فصل کابل ها پـس از معرفـی انـواع کابل هـا سـعي گرديـده بيـش تر در خصوص مبحث بسيار مهم عيب يابی کابل ها توضيح داده شود..

منابع آزمون نظام مهندسی برق طراحی

نظام مهندسی برق تبریز

close

برای مشاور تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶

سرفصلها

آزمایش های مربوط به ژنراتور ها

آزمایش های مربوط به ترانسفورماتورها

آزمایش های مربوط به الکتروموتورها

آشنایی با انواع سوئیچ های فشار قوی و ضعیف

کابل ها

 

آنچه به آن مسلط می شوید

جزوه تست های عایقی ترانسفورماتور، ژنراتور، موتور و کابل در ۱۰۶ صفحه برای کاربران گردآوری شده است، فصل اول این جزوه در مورد به آزمایش های مربوط به ژنراتور ها است، اهداف آموزشی این فصل شامل آشنایی با اساس کار ماشین های سنکرون، آشنایی با اساس کار ژنراتور ها، آشنایی با روش حفاظت ژنراتور ها در برابر امواج ضربه ای و آشنایی با آزمایش های مورد نیاز ژنراتورها است.

فصل دوم از این جزوه اختصاص به آزمایش‌های مربوط به ترانسفورماتورها دارد، در این بخش با الف مطالبی جهت آشنایی با اساس کار ترانسفورماتورها و آشنایی با آزمایش های مورد نیاز ترانسفورماتور ها در اختیار کاربران گذاشته است.

مولف در فصل سوم از این جزوه آزمایش های مربوط به الکتروموتورها را به طور کامل توضیح داده است مطالبی در مورد آشنایی با اساس کار الکتروموتورها و آشنایی با روشهای رطوبت زدایی الکتروموتورها و آشنایی با آزمایش های مورد نیاز الکتروموتورها در این جزوه گنجانده شده است.

در فصل چهارم مطالب جامع و کامل در مورد آشنایی با انواع کابل های فشار قوی و ضعیف ارائه شده است و هدف این فصل برای کارآموزان آشنایی با انواع کلید های دستی فشار ضعیف، آشنایی با انواع کلیدهای خودکار فشار ضعیف، آشنایی با مهم ترین انواع کلیدهای فشار قوی غیر قابل قطع زیر بار و آشنایی با بهترین انواع کلید های فشار قوی قابل قطع زیر بار است.

فصل پنجم از این جزوه به ارائه مطالبی در مورد کابل ها اختصاص دارد هدف این بخش آشنایی با انواع کابل های فشار ضعیف، آشنایی با استاندارد شناسی انواع کابل های فشار ضعیف، آشنایی با ساختمان انواع کابل های فشار قوی، آشنایی با انواع اتصال کوتاه کابل ها، آشنایی با روش های عیب یابی کابل ها و آشنایی با چگونگی روش عمق یابی کابل ها آشنایی با چگونگی یافتن محل Join کابل است.

۱۹ تیر ۹۸
314 بازدید
0
امتیاز به این خبر:
0 0

نظر خود را بگذارید