نشریه 110 نشریه 110

نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سیسات برقی در ارتباط با مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقیکارهای ساختمانی می باشد که جلد یک آن به تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط و جلد دو آن به سیستمهای جریان ضعیف می پردازد.

کد خبر: 960415018 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۵ تیر ۹۶ - ۷:۳۸ ق.ظ

این نشریه در ارتباط با مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقیکارهای ساختمانی می باشد که جلد یک آن به تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط  و جلد دو آن به سیستمهای جریان ضعیف می پردازد.  نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نشریه 110یکی از مهمترین مراجع و منابع هر مهندس وتکنسین برق که به طراحی یا نظارت یا اجرا تاسیسات برقی ساختمان مشغول هست، استفاده از نشریات معتبرمی باشد که هر چند سال یک بار توسط معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور ویرایش وتدوین می گردد.

به جز مهندساتن شاغل، یکی از منابع معرفی شده دفتر مقررات ملی برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق نیز نشریات معتبر می باشد.

 دانلود فايل PDF حلد اول نشریه ۱۱۰ (تاسیسات برقی فشار ضعیف و قوی)

 دانلود فايل PDF حلد دوم نشریه ۱۱۰ (تاسیسات برقی جریان ضعیف)

خرید نشریه ۱۱۰

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۵ تیر ۹۶
7992 بازدید
5 نظر
امتیاز به این خبر:
0 0