تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-اسفند 95 یادداشت اختصاصی

تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-اسفند ۹۵

آزمون نظام مهندسی در اسفند 95 برای داوطلبان رشته تاسیسات برقی معنای دیگر داشت. در این آزمون برای اولین گرایش های طراحی و نظارت از هم تفکیک شدند. در یادداشت پیش رو، به نقد آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی که در اسفند 1395 برگزار شد می پردازیم. برای این منظور، ابتدا منابع آزمون دسته بندی شده و سپس پرسش های 6 دوره اخیر با پرسش های طراحی اسفندماه 96 مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. در نهایت راهکاری استثنائی برای موفقیت در این آزمون ارائه خواهد شد.

کد خبر: 960512011 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۲ مرداد ۹۶ - ۴:۲۵ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،آزمون نظام مهندسی در اسفند ۹۵ برای داوطلبان رشته تاسیسات برقی معنای دیگر داشت. در این آزمون برای اولین گرایش های طراحی و نظارت از هم تفکیک شدند. در یادداشت پیش رو، به نقد آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی که در اسفند ۱۳۹۵ برگزار شد می پردازیم. برای این منظور، ابتدا منابع آزمون دسته بندی شده و سپس پرسش های ۶ دوره اخیر با پرسش های طراحی اسفندماه ۹۶ مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. در نهایت راهکاری استثنائی برای موفقیت در این آزمون ارائه خواهد شد.تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی

تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی

تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی

تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی

۱) منابع آزمون

منابع آزمون را از نظر محتوا می توان به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرد. برای دانلود این منابع و یا خرید اینترنتی کلیک کنید.

۱-۱) منابع عمومی

این گروه از منابع، مجموعه ای از مباحثی هستند که بین رشته های آزمون مختلف نظام مهندسی ساختمان مشترک است. برای گرایش طراحی، چهار مبحث به اضافه قانون نظام مهندسی به عنوان منابع عمومی در نظر گرفته می شود:

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن: ویرایش سال ۹۲
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق): ویرایش سال ۹۵
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي): ویرایش سال ۸۹
 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل): ویرایش سال ۹۵
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها): ویرایش سال ۹۲

 

۱-۲) منابع تخصصی

دومین دسته از منابع، دو مبحث بسیار مهم سیزده و پانزده هستند. این دو مبحث، چارچوب اصلی و کلی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی را شامل می شود.

 • مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها)- ۱۳۹۵
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان‌ برقي)- ۱۳۹۲

 

۱-۳) منابع فرعی

سومین گروه از منابع ازمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، دو منبع هستند که در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از پرسش ها از آن مطرح می شود:

 • کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث ۱۳)
 • نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مشاهده ویدیوی یادداشت

۱-۴) منابع متفرقه

آخرین دسته از منابع آزمون طراحی نظام مهندسی تاسیسات برقی، منابع متفرقه ای هستند که در واقع منبع مشخصی برای آنها تعریف نشده و می توان آنها را اطلاعات عمومی تاسیسات برقی ساختمان معرفی کرد:

 • اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات، مراجع علمی و فنی معتبر
 • مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان ها
 • اطلاعات عمومي تأسيسات برقي و الزامات آن، مراجع علمي و فني معتبر، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي
 • مسايل مربوط به طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها
 • راهنماهاي مقررات ملي ساختمان

۲) تحلیل سوالات ۶ دوره اخیر آزمون

در دومين بخش از اين يادداشت، پرسش هاي آزمون هاي سال ۹۳ تا ۹۶ مورد براساس منابع دسته بندي شده اند. داده ها در جدول (۱) فهرست شده اند که بر مبناي پاسخ هاي «کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» استخراج شده اند. شایان ذکر اینکه آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی در سنوات اخیر دارای ۶۰ سوال است در صورتیکه در جدول زیر، تعداد سوال از ۶۰ تجاوز کرده به این دلیل است که پاسخ یک یا چند پرسش از بیش از یک منبع مطرح شده است.

چند نکته مهم را بايد مدنظر قرار داد:

 • در آزمون طراحي از مبحث ۱۲ سوالي طرح نمي شود اما در سنوات قبل از اين مبحث پرسش هائي طرح شده است.
 • مجموعه پرسش هائي که با عنوان «سنوات قبل» مشخص شده اند، سوالات و مسائلي هستند که بهترين منبع براي پاسخگوئي به آنها پرسش هاي سنوات قبل آن است.
 • پرسش هاي متفرقه نيز پرسش هایی با دشواري زياد و پرسش هائي که از منابع متفرقه مطرح مي شوند را شامل مي شود.

 

جدول (۱): دسته بندی پرسش های آزمون های اخیر بر مبنای منابع

تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-اسفند 95

۳) تحلیل  منابع

در شکل (۱)، درصد سهم هر کدام از گروه هاي منابع آزمون مشخص شده است.

 

تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-اسفند 95

شکل (۱): تعداد پرسش های منابع در سنوات اخیر

 

با در نظر گرفتن نتايج شکل (۱)، نزديک به يک سوم سوالات مبتني بر پرسش هاي سنوات قبل است. منابع تخصصي (مباحث ۱۳ و ۱۵) نيز حدود يک چهارم سوالات را به خود اختصاص داده اند. کمي کمتر از يک پنجم پرسش ها در گروه متفرقه قرار مي گيرد. سهم منابع عمومي و فرعي نزديک به هم مي باشد. در شکل (۲)، مقايسه اي بين درصد سوالات مطرح شده از هر منبع بين آزمون هاي سنوات اخير و آزمون طراحي تاسيسات برقي اسفند ۹۵ انجام شده است.

تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-اسفند 95

شکل (۲): مقایسه درصدی آزمونهای سنوات اخیر با آزمون نظارت اسفند ۹۵

 

با توجه به شکل فوق، آزمون طراحي داراي تعداد سوالات منابع عمومي، سنوات قبل و متفرقه بيش از ميانگين آزمون سنوات اخير است. افت تعداد سوالات منابع فرعي جالب توجه است.

 

دانلود فایل پی دی اف یادداشت

۴) راهکارها

در این بخش، برای هر کدام از منابع، راهکارهای عملی برای پاسخ دهی و موفقیت ارائه می شود.

 

۴-۱) منابع عمومی

این مجموعه پرسش ها از هفت منبع (شامل مقررات ملی، مباحث ۱، ۲، ۳، ۱۹، ۲۱ و ۲۲) با حدود ۸۰۰ صفحه مطرح می شود و سهم ۱۷درصدی در آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیسات برقی را به خود اختصاص می دهد. بدیهی است مطالعه اين تعداد صفحات براي پاسخ دادن به تعداد کمي سوال با توجه به زمان تا آزمون چندان منطقي نيست و بهتر است داوطلب زمان و انرژي خود را صرف ساير منابع نمايد. بنابراين توصيه مي شود برای پاسخ به سوالات اين مباحث، بهترین راه بکلرگيري «کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی» است که در کلمات کلیدی براساس آخرین ویرایش ها مباحث ارائه شده است. کلیدواژه به شما کمک می کند که بدون مطالعه به اکثر سوالات منابع عمومی پاسخ دهید و زمان و تمرکز خود را برای پاسخ به پرسش های چالشی و مساله ذخیره نمائید.

 

۴-۲) منابع اختصاصی

پرسش هایی که از دو مبحث سيزده و پانزده طرح می شود يک پنجم سوالات آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیسات برقی اسفند ۹۵ به خود اختصاص داده است که عدد قابل توجهی است. تسلط کامل و مرور روزانه و مداوم این دو مبحث بسیار مهم است. برای پاسخ به پرسش های این منابع علاوه بر «کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی»، دو محصول «فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» و « کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» نیز بايد مورد استفاده قرار گيرد. هرچند، توقعی که از داوطلبی که تصمیم به قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی دارد این است که با تسلط کامل بر اين دو مبحث، بدون نیاز به مراجعه به کلیدواژه، به سوالات آن پاسخ دهد. بويژه اينکه در دوره بعدي آزمون، از ويرايش جدید مبحث سيزدهم پرسش مطرح خواهد شد، پس احتمال اینکه سهم اين مبحث از آزمون افزایش پيدا کند، بسیار زیاد است.

 

۴-۳) منابع فرعی

با وجود اينکه در آزمون طراحي اسفند  ۹۵، تعداد سوالات از منابع فرعي، بويژه کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث ۱۳)، افت چشمگيري داشته اما کم اهميت دانستن آن با توجه به روند سنوات پیش اشتباه بزرگي است. حتما داوطلبان بايد توجه کافي به کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث ۱۳) و نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داشته باشند. اما در مطالعه و فهم مطالب اين منابع دو مشکل عمده وجود دارد: اولي حجم بالاي آنها (حدود ۱۵۰۰ صفحه) و دومي پراکندگي مطالب و آزمون محور نبودن آنهاست. بنابراين، استفاده از «کتاب تاسیسات برق پلاس» براي پاسخ به پرسش هاي آنها به شدت توصيه مي شود که در آن مهمترین قسمتهاي این منابع خلاصه نویسی شده، سپس مطالب دسته بندی شده و پرسش های مربوط به هر بخش به صورت طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی ارائه شده اند. محصول دوم همان «کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی» است که در آن کلیدواژه کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث ۱۳) و نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز استخراج شده است.

 

۴-۴) آزمون های سنوات قبل

این مجموعه پرسش ها سهم يک سومي در آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیسات برقی را به خود اختصاص می دهد؛ به عبارت ديگر، تسلط به پرسش های سنوات قبل کلید قبولی در آزمون نظام مهندسی است. اما صرف داشتن پاسخ تشریحی آزمون ها پاسخگوي موفقيت در این آزمون نیست، حتی داشتن صرف درسنامه نیز نمی تواند ضابن قبولی باشد. ساختار سوالات سالهاي قبل که در آزمونهای بعد تکرار می شود، بیشتر حالت چالشی و مفهومی دارند و نیاز به حضور در کلاس و آموزش مستقیم دارند. از این رو، «فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» و «گروه تلگرامی رفع اشکال آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» به منظور آموزش مستقیم و بی واسطه مطالب و رفع اشکال با مدرس دوره تهیه شده است. همچنین، نحوه سازماندهی و تدوین مطالب و پرسش ها باید به گونه ای باشد که پرسش و درسنامه مربوطه هر دو در یک جا و با هم ارائه شوند یعنی کاملا به صورت طبقه بندی شده و نه اینکه ابتدا درسنامه ای ارائه شده و بعد پاسخ آزمونهاي سالهاي قبل به صورت پیوست به آن افزوده شود. چنین تدويني اولا باعث عمیق شدن فهم داوطلب نشده و در ثانی در زمان آزمون نیز امکان ارجاع داوطلب به پرسش مشابه به آزمون را از او می گیرد. روند طبقه بندی پرسش های از اولین دوره (سال ۷۶) تا آخرین دوره (اسفند ۹۵) علاوه بر «فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» در « کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» نیز عملیاتی شده است. در «آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی» و «کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» نيز با جمع بندي مفاهيم گفته شده و بيان تکنيک هاي طراحي سوالات و ريزه کاري هر پرسش، کمک شاياني به تعمق فهم داوطلب از آزمون مي کند.

 

۴-۵) پرسش های متفرقه

پرسش های متفرقه را می توان دشوارترين گروه از مجموعه پرسش های آزمون طراحي دانست که یا از منابع معرفی شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان نيستد  و یا اینکه دارای سطح پيچيدگي بسیاری بالائي هستند. یکی از این منابع، آئین نامه های شرکت توزیع بوده که در «کتاب تاسیسات برق پلاس» مهمترین آنها جمع آوری شده است.

 

۵) کارنامه

طبق نتایج بدست و اطلاعات جدول زیر، راهکارهای ارائه شده در بخش قبل کاملا موثر و عملیاتی هستند. حروف ص و ف به ترتیب گویای صفحه و فصل است.

4

جدول (۲): مقایسه تطبیقی آزمون طراحي تاسیسات برقی با منابع آموزشی

 

براساس جدول فوق، به جز هفده پرسش، بقيه پرسش ها توسط محصولات آموزشي معرفي شده قابل پاسخگوئي بوده است. در  جدول (۳)، سهم هر محصول در آزمون طراحي نشان داده شده است. از اين جدول مي توان ادعا کرد که با محصولات آموزشي معرفي شده، مي توان به بيش از ۷۱ درصد سوالات آزمون طراحي پاسخ داد.

5

جدول (۳): تعداد و درصد سوالات قابل پاسخگوئي توسط محصولات آموزشي

 

۶) جمع بندی

با توجه به آنچه گذشت، در این یادداشت مرور کاملی بر جنبه مختلف آزمون نظارت نظام مهندسی تاسیساتی برقی ساختمان اسفند ۹۵ انجام شد. راهکارهای بی نظیر و مبتنی بر الزامات هر دسته از محصولات ارائه گردید. اما در انتها بسته ویژه آموزشی که بسیار کامل بوده و هر کدام ویژگی منحصر بفردی دارند را مرور می کنیم:

۵-۱) بسته طلائی-تضمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (مشاهده جزئیات)

الف) محتوای بسته: چهار جلد کتاب (کتاب تاسیسات برق پلاس، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، گروه تلگرامی رفع اشکال آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی

ب) ویژگی ها: پرداخت ۷۰درصد هزینه بعد از تحویل، بازگشت وجه درصورت عدم رضایت از محصول و بازگشت وجه در صورت عدم قبولی در آزمون.

 

۵-۲) بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (مشاهده جزئیات)

الف) محتوای بسته: چهار جلد کتاب (کتاب تاسیسات برق پلاس، درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی) و فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

ب) ویژگی ها: پرداخت ۵۰درصد هزنیه بعد از تحویل و تخفیف حجمی

 

۵-۳) بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (مشاهده جزئیات)

الف) محتوای بسته: دو جلد کتاب (درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی) و فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

ب) ویژگی ها: تخفیف حجمی

 

۵-۴) گنجینه کتاب های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی(مشاهده جزئیات)

الف) محتوای بسته: چهار جلد کتاب (کتاب تاسیسات برق پلاس، درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی)

ب) ویژگی ها: تخفیف حجمی

 

کانال تلگرام نظام مهندسی البرز

۱۲ مرداد ۹۶
743 بازدید
2 نظر
امتیاز به این خبر:
0 0