چاپ نشریه شمس شمارۀ صد و هجده

کد خبر: 980916020 تاریخ انتشار: شنبه ۱۶ آذر ۹۸ - ۶:۱۶ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی
پروندۀ این شماره از نشریه به اجلاس بیست‌و‌دوم و انتخابات دورۀ هشتم شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اختصاص یافته است.
نشریه شمس شمارۀ صد و هجده چاپ گردید
در این بخش قطعنامۀ پایانی اجلاس از منظر شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا، در بخش دیگری از این فصل، از سی و یک سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خواسته شد عملکرد دورۀ هفتم در تأمین مفاد قطعنامۀ بیست‌ویکم را ارزیابی و مطالبات خود را از شورای مرکزی دورۀ هشتم بیان کنند. مطلبی با عنوان «چشم‌انداز هشتم» نظرات جمعی از کاندیداهای انتخابات دورۀ هشتم شورای مرکزی را، به‌ عنوان یک نمونۀ آماری از جامعۀ متخصصان ۷ رشتۀ مهندسی ساختمان دربارۀ اهداف و چشم‌انداز آتی آن‌ ها، تحلیل کرده است که در جای خود بسیار خواندنی است. رویداد ویژۀ این شماره به موضوع مهم و به‌روز ارجاع نظارت اختصاص یافته است. موضوعی که نص صریح قانون مادۀ سی و هفت و مادۀ صد و سیزده آئین‌نامۀ اجرایی آن سال ‌ها، به ‌عنوان یک راهبرد، اجرایی شده و مورد اقبال عموم دست‌اندرکاران قرار گرفته بود، ولی این موضوع مدتی محل مناقشۀ جناح‌ های مختلف قرار گرفته است. طبق این اساس «داستان ارجاع» نظارت از ابتدای آن تا اقدامات شورای مرکزی به‌طور مفصل بررسی شده است.
لازم به ذکر است در این شماره از نشریه به موضوعات دیگری همچون نقدی بر پیش‌نویس شرح خدمات مهندسان رشته ‌های ساختمان، بررسی کیفیت کاری استادکاران و کارگران ماهر، گزارش کارگاه‌ های آموزشی، مراحل ساخت‌و‌ساز شهری در کشور آلمان، بررسی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، اقدامات استان ‌ها در راستای ترویج مقررات ملی ساختمان‌ در بخش «اخبار استان‌ ها» و مطالب خواندنی دیگری پرداخته شده است.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۶ آذر ۹۸
68 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0