نشان دادن ظاهری تكنولوژي در معماری، منجر به دوري ما از معماري بومي میگردد ریاست نظام مهندسی ساختمان استان مازندران مطرح کرد:

نشان دادن ظاهری تكنولوژي در معماری، منجر به دوري ما از معماري بومي میگردد

مهران فرصت با اشاره به این که تكنولوژي در معماري در ظاهر نشان داده می شود بیان داشت: اين درگيري ظاهري سبب خودباختگي و فاصله گرفتن معماري ما از معماري سنتی و بومي مي گردد.

کد خبر: 961021011 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۱ دی ۹۶ - ۱۰:۰۲ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، مهران فرصت با اشاره به این که تكنولوژي در معماري در ظاهر نشان داده می شود بیان داشت: اين درگيري ظاهري سبب خودباختگي و فاصله گرفتن معماري ما از معماري سنتی و بومي مي گردد.نشان دادن ظاهری تكنولوژي در معماری، منجر به دوري ما از معماري بومي میگردد

نشان دادن ظاهری تكنولوژي در معماری، منجر به دوري ما از معماري بومي میگردد

نشان دادن ظاهری تكنولوژي در معماری، منجر به دوري ما از معماري بومي میگردد

نشان دادن ظاهری تكنولوژي در معماری،  منجر به دوري ما از معماري بومي میگردد

وی در همایش تكنولوژي در معماري که روز ۴ شنبه بیستم دی ماه در مجتمع رفاهی بانک ملی بابلسر برگزار گردید، گفت: سوالی كه وجود دارد اينست كه در بحث تكنولوژي كجا هستيم ؟ تكنولوژي را چگونه ميبينيم؟چه چيزهايي را به تكنولوژي معطوف ميكنيم؟
رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اعلام این که چهره شهرهاي ما را مسكن تشكيل ميدهد، اظهار داشت: در احداث مسكن به علل اقتصادي و اجتماعي ظهور تكنولوژي و مصالح نوين به سختي خود را نشان ميدهد و اين مقاومت از سوی مالكان و سرمایه گذاران دیده می شود.
فرصت ادامه داد: ساختمانهاي عمومي و اماكن خاص هم به قدري انگشت شمار هستند که سير روند تحول تكنولوژي دیده نمی شود. تكنولوژي در ايران بنظر می رسد فقط در حوزه بتن و فراورده هاي آن بخوبي ظهور كرده و در مسائل و موضوعات غيرسازه اي اقدامات كمي انجام شد.
وی تصریح کرد: اين كه امروز در كجا هستيم و چقدر با دنيا فاصله داريم بايد مورد بررسي قرار گيرد. ۳ نهاد نظام مهندسي، دانشگاه و رسانه و نشريات تخصصي ميتوانند نقش بسیاری در بكار گيري و معرفي تكنولوژي داشته باشند.اينكه چگونه از تكنولوژي استفاده كنيم بايد آموزش داده شود.
وی با اشاره به این که امروز بیش تر درگير ظواهر تكنولوژي شديم، افزود: تكنولوژي در معماري در ظاهر نشان داده می شود و اين درگيري ظاهري باعث خودباختگي و فاصله گرفتن معماري ما از معماري سنتی و بومي ميشود. بايد راه حل مناسبي براي آشتي تكنولوژي با معماري پيدا كنيم. تكنولوژي نبايد منجر به دوري ما از معماري بومي گردد.

نشان دادن ظاهری تكنولوژي در معماری، منجر به دوري ما از معماري بومي میگردد

فرصت خاطر نشان کرد: با توجه به شرايط اقليم و معماري بومي مازندران پيوند معماري با تكنولوژي مشكل است اما با توجه به توانمنديهاي مهندسین ، به اين مهم دست پيدا خواهيم كرد.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

خرید نشریه ۱۱۰

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۱ دی ۹۶
292 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0