موظف بودن شهرداری‌ ها به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیک

کد خبر: 980913002 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ - ۶:۱۳ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی
عضو کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان بیان کرد: شهرداری ‌ها موظف هستند در کلیه ساختمان ‌هایی که لزوم توجه و رعایت موارد قانونی احساس گردد، از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیک بهره‌مند گردند.

شهرداری‌ ها موظف به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیک هستند
سیامک اسلامی -۳ شنبه دوازدهم آذر نود و هشت – در مراسم بزرگ‌داشت روز جهانی شهرسازی با محوریت اشتغال در شهرسازی با نگاهی به «بسترهای قانونی اشتغال در شهرسازی» گفت: حوزه های عمومی اشتغال در شهرسازی شامل حوزه های آموزشی و پژوهشی، فعالیت در قالب مهندسی مشاور و بخش ‌های حقوقی، مؤسسات، ادارات، سازمانهای دولتی، بنیادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هم‌چنین فعالیت در قالب شخص حقیقی یا حقوقی در چارچوب قانون نظام مهندسی ساختمان است.
اسلامی با اشاره به نقش شهرسازی در اهداف و خط مشی قانون، ادامه داد: اهداف و خط مشی قانون شامل تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری هم‌چنین الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از طرف کلیه دستگاه جهای دولتی، شهرداری‌ ها، سازندگان، مهندسان، بهره ‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان بعنوان اصل حاکم بر تمامی روابط و فعالیتهای آن ها هم‌چنین فراهم کردن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ‌ها، تشکلهای مهندسی و صنوف ساختمان است.
وی تصریح کرد: جهت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌ های مهندسی ساختمان، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.
عضو کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان افزود: صلاحیت موضوع این ماده در باره اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب در باره مهندسان از طریق پروانه اشتغال بکار مهندسین در ۴ درجه پایه ۳، پایه ۲، پایه ۱ و ارشد احراز و صادر می‌گردد.
وی عنوان کرد: برای ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی از پایه ۳ به پایه ۲ داشتن ۴ سال، از پایه ۲ به پایه ۱, پنج سال و از پایه ۱ به ارشد ۶ سال سابقه کار حرفه ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوطه ضروری است.
اسلامی با عنوان این که برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون ‌های مربوط و سابقه کار حرفه ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط پس از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است؛ دارندگان مدرک علمی دکترا با حداقل یک سال آموزی با سابقه کار، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل ۲ سال کارآموزی با سابقه کار، دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل ۳ سال کارآموزی یا سابقه کار است.
اسلامی تصریح کرد: شهرداری ‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی هم‌چنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی تنها نقشه هایی را می‌ پذیرند که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آن ها میتوان استفاده کرد.
عضو کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با عنوان این که تراکم ساختمانی، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی، مسائل و بازتاب ‌های ترافیکی، ارزشهای هویتی، انطباق تراکم جمعیتی با ساختمانی، مسائل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداثی و نظایر آن در زمین های مربوط به احداث مجتمع ‌ها و مجموعه‌های ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصان رشته شهرسازی و بعضاً رشته ترافیک است، افزود: شهرداری ‌ها موظفند در کلیه ساختمانهایی که لزوم توجه و رعایت موارد ذکر شده احساس گردد، از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیک بهره‌مند گردند.
وی گفت: طراح ساختمان ضمن تهیه نقشه معماری منطبق بر ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان یک نسخه از نقشه های معماری تهیه شده را برای کنترل ضوابط شهرسازی تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان میکند و شهرداری در صورتیکه در نقشه های معماری دارای نقص یا ایراد باشد موارد را بصورت رسمی و کتبی به طراح اعلام کرده و آن را برای اصلاح به طراح باز میگرداند.
عضو کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان ادامه داد: حدود صلاحیت ناظران حقوقی برای انجام خدمات نظارت ساختمان در رشته های ۷ گانه ساختمان با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایه های ۳، ۲، ۱ و ارشد برای مهندسان رشته های معماری، عمران، تأسیسات برقی و مکانیکی حذف مورد به شرح تبصره یک ماده دوازدهم آیین نامه اجرایی و جدول شماره سیزده این مجموعه شیوه نامه و برای مهندسان رشته های شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک به شرح شیوه نامه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی است.
منبع: ایمنا

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ آذر ۹۸
3 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0